Pasen is een brug tussen het hemelse, het goddelijke en het aardse, het menselijke.

Liefde
Love is the bridge between you and everything. Dit citaat van de mysticus Rumi (1207 - 1273) verwoord wat Pasen is voor mij. Met Pasen vieren we de onoverwinnelijkheid van de liefde. God heeft zijn liefde voor al het leven getoond in het opnieuw tot leven roepen van Jezus, zijn Zoon. Pasen is zo ook de brug tussen het hemelse, het goddelijke en het aardse, het menselijke. Liefde vormt de brug tussen beide.

Deze liefde is ook de brug tussen mensen. In het Johannesevangelie (15,12-13) lezen we de woorden van Jezus: “Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben.” Dat is helemaal niet makkelijk en vanzelfsprekend, want liefde geeft, zonder er iets voor terug te vragen. De liefde is zonder oordeel en zonder ego. Dingen die wij mensen vaak heel moeilijk vinden. De nacht hangt nog om ons heen en onze deuren zijn dicht.

Toch groeit deze liefde in ons, al moet zij soms opnieuw beginnen. Het is het licht dat ons aanstoot in de morgen. De solidariteit waarmee vele mensen over heel de aarde samenkomen om, om niet, de Oekraïners te ondersteunen is daarvan de belichaming. Het tekent niet alleen een groeiend moreel besef, maar ook de gedeelde liefde onder ons mensen om klaar te staan voor hen die onrecht wordt aangedaan. Laat ons diezelfde liefde voelen voor al die Russen die ook slachtoffer zijn van dit onrecht: de moeder wiens zoon niet meer thuiskomt, de kinderen die hun vader verliezen, de arme die door alle sancties geen brood meer kan kopen. Laat liefde ook naar hen toe een brug zijn, een brug die verandering op gang brengt om het onrecht uit te bannen.

Love is the bridge between you and everything. Ja, een brug tussen jou en al het leven, heel de schepping. Moge de liefde voor al het leven ons er telkens weer aan herinneren hoe waardevol en kostbaar het is: de dieren, de planten, heel de aarde. Pasen is dat wij ook groeien in die liefde tot de schepping en daar met liefde en eerbied mee leren omgaan. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, omdat zijn liefde ons samenvoegt.

Pasen is vieren dat liefde onoverwinnelijk is en tegelijk altijd groter wordt. O, Heer, laat een engel komen, opdat van ons moede hart, de steen worde weggenomen. Dan kan liefde groeien in ons en door ons. Dan kan het licht doorbreken. Dan zal elk mens waardig kunnen leven en vrede dragen. Moge het zo Pasen worden in onze wereld en in ons. Vrede zij u! En Zalig Pasen.

Diaken Jeroen Hoekstra

 

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl