Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.katholiekzaanstreek.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar de Parochie H. Bonifatius die de betalingen beheert. Parochie H. Bonifatius behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Gegevens Parochie H. Bonifatius
Adres: Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam
E-mail: info@katholiekzaanstreek.nl
Telefoon: 075 6164807
Kvk: 75058979

Rechten en plichten van Parochie H. Bonifatius
Elke betaling die via www.katholiekzaanstreek.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Katholiek Zaanstreek en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Parochie H. Bonifatius neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Parochie H. Bonifatius bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Parochie H. Bonifatius de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Katholiek Zaanstreek verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacybeleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl