Welkom

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland, gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde.

Ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende parochies;

Assendelft
- Heilige Odulphus

Koog aan de Zaan
- HH. Martelaren van Gorcum

Krommenie
- Heilige Petrus

Zaandam
- Sint Bonifatius
- Heilige Jozef
- Heilige Maria Magdalena ('t Kalf)

Wormer
- Heilige Maria Magdalena

Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. De inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk. Een greep uit het werk dat gedaan moet worden: activiteiten ten behoeve van de eucharistieviering, verzorging van het interieur en administratie, zowel voor als achter de schermen.

Pastoraal team

Het pastorale team bestaat uit vier pastores.

  • Deken George Paimpillil (pastoor)
  • Pastoor Nico Kerssens
  • Pastoraal werker Matthé Bruijns
  • Diaken Jeroen Hoekstra

 
Deken George Paimpillil

George Paimpillil is op zaterdag 18 maart 2023 geïnstalleerd als pastoor voor de parochies van de regio Zaanstreek. Hij is pastoor van de parochies van het samenwerkingsverband, daarnaast is hij deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond. Hij was hiervoor lang werkzaam in de parochies te Haarlem-noord, Driehuis, IJmuiden en Santpoort-noord, en was deken van het Dekenaat Haarlem. Deken George gaat wonen in de pastorie van de Sint Bonifatiuskerk.

 

Pastoor Nico Kerssens

Nico Kerssens (*1979) groeide op in Wormerveer. 1999-2007 volgde hij zijn theologische filosofische studies aan het diocesaan groot seminarie St. Willibrord. In 2008 wijdde bisschop Jozef Punt hem tot priester. Vervolgens was hij werkzaam in parochies te Haarlem, Beverwijk en de kustregio bij Bloemendaal en Zandvoort. In 2018 werd hij tot parochievicaris binnen het pastorale team van de r.-k. parochies van de Zaanstreek benoemd. Op 18 maart 2023 werd hij pastoor in solidum voor het samenwerkingsverband Zaanstreek.

 

Pastoraal werker Matthé Bruijns

Na in diverse West-Friese parochies werkzaam te zijn geweest, werd Matthé Bruijns (*1961) in 1992 benoemd tot pastoraal werker van de Petrusparochie. In de loop der jaren breidde zijn werkgebied zich over heel de Zaanstreek uit. Pastor Matthé is gehuwd en vader van drie dochters en een zoon.

 

 

 

Diaken Jeroen Hoekstra

Jeroen Hoekstra (*1973) studeerde filosofie en theologie. Hij begon zijn kerkelijke carrière als dekenaal coordinator voor het dekenaat Meerlanden. Vervolgens werd hij opbouwwerker voor het dekenaat Amsterdam en ging daarna aan de slag voor het bisdom als medewerker kerkopbouw. In 2015 ontving hij de diakenwijding. Zijn eerste benoeming als diaken was voor het samenwerkingsverband ‘Van Amstel tot Westeinder.’ Niet veel later werd hij ook aangesteld voor de Jozefparochie in onze Zaanstreek. Vervolgens breidde zijn werkgebied zich over heel de Zaanstreek uit.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl