De biecht

Vergeving
God is barmhartig en vergevingsgezind. Hij wil ons elke keer een nieuwe kans geven. Jezus Christus heeft die vergeving ook in de dood op het kruis bewerkstelligt. Hij is degene waarvan Johannes de Doper zegt: 'Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt'(Johannes 1:29). Wij hoeven niet blijvend onder onze zonden en tekorten gebukt te gaan. In de kerk wordt dat tot uitdrukking gebracht in het sacrament van boete en verzoening

Boete en verzoening
Het sacrament van boete en verzoening, de biecht, is er om na een (terugkerende) zonde vergeving te ontvangen en verzoening met Christus en de Kerk. We horen eerst onszelf onze zonde belijden en daarna horen we uit de mond van de priester het woord van Jezus: ‘Ik ontsla u van uw zonden’. En wat Jezus zegt, dat doet Hij ook.

Zonde
Zonde is -zou je kunnen zeggen- alles wat ‘zonde is’. Alles wat jammer is: waarmee je afbreuk doet aan God, jezelf en een ander. Dit kostbare sacrament werkt genezend en verzoenend. De priester helpt op weg in de uitvoering ervan. Vroeger werd biechten als iets verplichts gezien, maar de biecht wordt (her)ontdekt als ontmoeting met Jezus die ons vrede geeft.

Gelegenheid om te biechten en het sacrament van boete en Verzoening te ontvangen:

 • Odulphus en H. Maria Magdalena parochies: een half uur vóór elke Heilige Mis.
 • Bonifatius parochie: neem gerust contact op met kapelaan Nico Kerssens.
 • Na een Heilige Mis op verzoek ook mogelijk.
 • Of neemt u gerust contact op met één van de priesters.

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.

Praktijk

Hoe gaat biechten dan?

 • Door op een priester af te stappen en die helpt wel verder.
 • Dit hoeft niet per se de parochiepriester te zijn. Men kan op elke priester af stappen.
 • Biechten hoeft niet per se in een biechthokje en kan ook door een gesprek voorafgegaan worden. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, door de Absolutiewoorden van de priester heen.

Het verloop van een Biecht

 • Kruisteken en begroeting door de priester
 • Eenvoudige belijdenis van de zonden aan de Heer
 • Woordje van de de Priester
 • Absolutie, woord van vergeving door de Heer bij monde van de priester: God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede. En Ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 • Nadien bidden van een gebed als penitentie.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl