Het huwelijk

Het Kerkelijk Huwelijk: ‘Ja’ door drie personen.

Het huwelijk is het sacrament waarin man en vrouw (als ze allebei gedoopt zijn) met elkaar een verbond van trouw sluiten. Christus legt hier Zijn kracht in door in het jawoord zijn ‘jawoord’ op de liefde en het huwelijk uit te spreken.’Wat God verbonden heeft mag de mens niet scheiden.’ Of positief gezegd: Wat God heeft verbonden mag uitgroeien tot een bijzonder mooie liefde.Het sacrament van het huwelijk wordt door de man en vrouw aan elkaar ‘gegeven’, maar er moet iemand van de kerk bij zijn (een priester of diaken), anders is het niet geldig.

Het Huwelijkssacrament wordt in de regel gesloten tussen twee katholieken. Het is ook mogelijk dat een katholiek trouwt met een gedoopte christen van een andere kerkgemeenschap. Ook dat is een Huwelijkssacrament. Het huwelijk van een katholiek met iemand die niet gedoopt is wordt door de Katholieke Kerk ook erkend als een geldig huwelijk.

Aan trouwen in de kerk gaat een voorbereiding vooraf, met name over de betekenis van het huwelijk in het licht van het geloof. Bij het huwelijk assisteert een priester of een diaken. Met hem vind ook het overleg plaats over de vorm van de viering (Gebedsviering, of eventueel de Heilige Mis, teksten en liederen). Een trouwkoor kan de zang verzorgen. Maar een eigen koor of muziekgroep is in overleg ook een mogelijkheid.

Bij de plechtigheid in de kerk worden geen cd’s gedraaid, want we houden van puur! Daarom worden er uitsluitend kerkelijke liederen ten gehore gebracht. Omdat er het nodige voor te bereiden is, moet tijdig contact opgenomen worden (minimaal een jaar van te voren).

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de pastores.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl