Een nieuwe pastoor-deken treedt aan: bericht van het kerkbestuur.

Het kerkbestuur van de parochies behorend tot R.K. Parochieverband Zaanstreek deelt mee dat krachtens benoeming door de bisschop van Haarlem-Amsterdam per 1 maart 2023 deken J.G. Paimpillil pastoor-moderator is voor de parochies St. Bonifatius, St. Odulphus, H. Maria Magdalena (’t Kalf), St. Jozef, St. Petrus, H. Maria Magdalena (Wormer) en HH. Martelaren van Gorcum. Tevens treedt dr. Paimpillil aan als deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond.

Naast de deken wordt aan kapelaan Nico Kerssens voor de Zaanse parochies het pastoorschap ‘in solidum’ toevertrouwd. Gezamenlijk met diaken Jeroen Hoekstra en pastoraal werker Matthé Bruijns vormen zij het team dat voor de herderlijke zorg en het katholiek kerkelijk leven in de parochies in het Zaanse garant staat. Qualitate qua is de moderator voorzitter van het kerkbestuur.

In het Zaans domein van het dekenaat liggen zeven parochies, in IJmond-noord acht. In laatstgenoemd gebied zijn werkzaam de priesters Jaider, Mathew en H.J. Niesten en diaken M. de Haas. De pastoor blijft daar R. Torres. Wij heten pastoor George Paimpillil van harte welkom!

De scheidend pastoor wenst zijn opvolger en diens nieuwe collega’s Gods rijke zegen toe voor een voorspoedig pastoraat. Hij feliciteert alle betrokkenen van harte. Als kerkbestuur sluiten wij ons bij deze gelukwens aan. Deken F.J. Bunschoten zal diverse andere priesterlijke taken op zich nemen. Hij wordt deken van Haarlem, plebaan bij de St. Bavokathedraal en pastoor te Driehuis, IJmuiden, Santpoort en Haarlem-noord. Het bestuur dankt hem voor zijn arbeid temidden van ons.

Pastoor Bunschoten: ‘Allen voor wie ik priester mocht zijn neem ik blijvend mee in mijn hart, in mijn gebeden. Assendelft en de Zaanstreek zijn me dierbaar geworden. Ik heb er een tijd mogen zijn, veel mogen meemaken. Dat zal ik altijd bij me dragen. Ik bedank u, gelovigen, vrijwilligers, betrokkenen. Jullie betekenen veel voor mij. Houd jullie verbondenheid met de Kerk sterk'.

Met vertrouwen in elkaar roepen we de Allerhoogste aan, dat een gezegende toekomst gegeven mag worden aan onze geloofsgemeenschappen.

Kerkbestuur

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl