Algemeen

De Sint Bonifatiusparochie is een katholieke parochie in het centrum van de stad Zaandam met een rijke geschiedenis. De parochie bestaat al ruim 200 jaar en is een actieve gemeenschap divers in samenstelling. De parochiegemeenschap komt samen in de, ruim 120-jarige, Sint Bonifatiuskerk, welke na een grondige vloerrestauratie in 2016 werd heropend.

Parochieleven
De pijlers van het parochieleven zijn: gebed, liturgie, catechese en caritas.

  • De liturgie staat centraal in het kerkelijk leven, bron en hoogtepunt, en verder is ook gezamenlijk en individueel gebed belangrijk.
  • Om in het geloof te groeien, om God beter te leren kennen, is catechese ook nodig. Dit wordt voor alle leeftijden aangeboden. Kijk hiervoor onder sacramenten.
  • De caritas is de zorg voor wie het nodig hebben. Die hulp wordt op verschillende manieren geboden, door aandacht en tijd te geven, door financieel bij te staan, door praktisch iemand te helpen, etc.

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen in een gemeenschap ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God.

Open voor bezichtiging en gebed
De kerk is elke week op zaterdag open voor bezichtiging en gebed van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Con Amore
In de Sint Bonifatiusparochie zingt koor Con Amore, een dames- en herenkoor dat op drie zondagen van de maand de liturgische muziek verzorgt in de zondagse heilige Mis.

Misdienaars
Een groep meisjes en jongens vindt het een mooie taak om in de kerk te helpen bij de vieringen en huwelijken. Zij noemen dat zelf: ‘dienen’ en worden daarin door de koster opgeleid. Na de eerste communie kan een kind misdienaar of misdienette worden. Meld je aan bij het secretariaat. Wij zijn heel blij met extra hulp!

Koffiegroep
Het doel van deze groep is om de parochianen een mogelijkheid te geven om na het gemeenschappelijk vieren van het geloof, elkaar in een moment van persoonlijke uitwisseling te ontmoeten. Vrijwilligers schenken na de zondagse heilige Mis van 10.00 uur koffie, thee of limonade uit. Op dinsdagmorgen staat om 9.45 uur (tot 11.30 uur) de koffie klaar in de zaal van de pastorie. Tijdens deze ochtenden kunt u gezellig even bijpraten en is iedereen van harte welkom!

Steun 
De Sint Bonifatiusparochie zet zich in voor diaconie over de grenzen heen. Zij steunt voornamelijk de Bisschoppelijke Vastenactie. Zij sluit zich in het algemeen aan bij de dekenale activiteiten in Zaanstreek/Waterland. Tijdens de 40-dagentijd wordt er een project uitgezocht en hiervoor worden tijdens diverse bijeenkomsten geld ingezameld.

ANBI status St. Bonifatius, Zaandam

De St. Bonifatiusparochie te Zaandam behoort tot de RK kerk in Nederland en is deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De RK kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  groepsbeschikking ontvangen. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Via deze link kunt u de ANBI publicatie van de Bonifatiusparochie inzien: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA753

Fiscale gegevens St. Bonifatiusparochie te Zaandam
Het RSIN(-nummer): 824108504. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75058979.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl