Doneren

Om de Jozefparochie levend te houden is een financiële bijdrage van uw kant onmisbaar. U kunt onze Jozefgemeenschap op verschillende manieren financieel ondersteunen.

Kerkbijdragen

U kunt ons steunen door mee te doen met de actie Kerkbalans. Dit doet u door middel van een periodieke gift. U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer.NL32 INGB 0002 2448 00 t.n.v. St. Jozefparochie rek. gezinsbijdragen.

Intenties

U kunt ons steunen door uw gebedsintenties op te geven. Uw kunt uw intenties mailen naar intentiejozefzaandam@gmail.com
of schriftelijk doorgeven middels een briefje in de brievenbus van de kerk.
Doe dat vooral op tijd! Uw bijdrage voor de intenties kunt u overmaken op:
NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozefparochie onder vermelding van de datum, de intentie en voor wie.

Collecte

Uw portemonnee vergeten? Liever geen geld in het collectemandje? Maak dan uw collectebijdrage over op onze bankrekening.
NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozefparochie, onder vermelding van collectegeld.

Vrijwillige bijdrage parochieblad:

Ons parochieblad blijven lezen? Dan is een financieel steuntje in de rug voor de drukkosten van harte welkom! Een richtbedrag hiervoor is €15,00Ook dit bedrag kunt u overmaken.
NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozefparochie, onder vermelding van bijdrage parochieblad.      Dank voor uw bijdrage!

ANBI status H. Jozefparochie, Zaandam

De H. Jozefparochie te Zaandam behoort tot de RK kerk in Nederland en is deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De RK kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  groepsbeschikking ontvangen. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Via deze link kunt u de ANBI publicatie van de Jozefparochie te Zaandam inzien: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA754

Fiscale gegevens 
Het RSIN(-nummer): 007421096. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75059002.

 

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl