Algemeen

De Maria Magdalenaparochie Wormer heet u welkom. Elke zondag vieren wij met elkaar in onze mooie kerk, waarna er tijd is voor ontmoeting in het achterschip onder het genot van een kopje koffie of thee.

Samenwerking en zelfstandigheid
De parochies zijn niet gefuseerd en functioneren als eigen rechtspersonen. Wel werken zij samen onder één kerkbestuur. Niet gefuseerd betekent dat de financiën ook gescheiden zijn. Wat u geeft aan een parochie is ook bestemd voor deze parochie.

Samenwerking in het grotere verband
De Maria Magdalenaparochie Wormer is onderdeel van het dekenaat Zaansteek-IJmond. Dit dekenaat bestaat uit Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. De deken is George Paimpillil die ook onze pastoor is.

Samenwerking vrijwilligers en professionals.
Naast de vele vrijwilligers, meer dan 300 alleen al in onze parochie, zijn er momenteel 4 pastores: 2 priesters, 1 diaken (halftime) en 1 pastoraal werker in de Zaanstreek werkzaam. En we zijn heel blij dat we steeds weer een beroep kunnen doen op emeriti pastores.

ANBI status H. Maria Magdalena, Wormer 

De H. Maria Magdalenaparochie te Wormer behoort tot de RK kerk in Nederland en is deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De RK kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  groepsbeschikking ontvangen. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Via deze link kunt u de ANBI publicatie van de Maria Magdalenaparochie te Wormer inzien:  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA751

Fiscale gegevens
Het RSIN(-nummer): 3764758. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75041480.

 

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl