Algemeen

De Heilige Maria Magdalena parochie is een katholieke parochie in Zaandam ’t Kalf met een lange geschiedenis. De parochie bestaat waarschijnlijk al honderden jaren en is nog steeds een heel actieve gemeenschap.

De pijlers van het parochieleven zijn altijd gebed en liturgie, catechese en caritas.

 • De liturgie staat centraal in het kerkelijk leven, bron en hoogtepunt, en verder is ook gezamenlijk en individueel gebed belangrijk.
 • Om in het geloof te groeien, om God beter te leren kennen, is catechese ook nodig. Dit wordt voor alle leeftijden aangeboden. Kijk hiervoor onder sacramenten.
 • De caritas is de zorg voor wie het nodig hebben. Die hulp wordt op verschillende manieren geboden, door aandacht en tijd te geven, door financieel bij te staan, door praktisch iemand te helpen, etc.

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen in een gemeenschap ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God.

Momenteel vieren we alleen op de zaterdagavond de eucharistieviering om 19.00 uur. Op zondagmorgen is de kerk gesloten.

Liturgie en gebed

In de liturgie zijn in de parochie veel groepen en mensen werkzaam.
Zo hebben we de priesters, diaken en pastoraal werker, de misdienaars, de kosters, de koren, de lectoren en lectrices, etc.

Hieronder informatie over een paar hiervan:

Koren

In de H. Maria Magdalenaparochie hebben we twee koren:

 • St. Caecilia dames- en herenkoor
  Het Caeciliakoor staat onder muzikale leiding van organist Ernst Jacob Bakker. Repetities vinden plaats op donderdagavond om 19 uur in de pastorie. Het Caeciliakoor kent enthousiaste leden die gaan voor een repertoire georiënteerd op de brede traditie van de rooms-katholieke kerkmuziek, waarin zowel Latijn als volkstaal een plaats heeft.
 • Liturgiekoor
  Het Liturgiekoor onder leiding van Netty Cordes en op de piano Piet van der Laan zingt maandelijks in de Maria Magdalenakerk waar zij ook op maandagavond hun repetities houden. Het Liturgiekoor bestaat al ruim 40 jaar en legt zich vooral toe op het repertoire dat in het Nederlands beschikbaar is.

Misdienaars

Een groep meisjes en jongens vindt het een mooie taak om in de kerk te helpen bij de vieringen en huwelijken. Zij noemen dat zelf: “dienen” en worden daarin door de kapelaan opgeleid. Na de 1e communie kan een kind misdienaar of misdienette worden. De trouwe inzet wordt beloond met een jaarlijks uitstapje.

Wij zijn heel blij met extra hulp!

MOV

De werkgroep M.O.V (Missie-Ontwikkelingssamenwerking-Vrede) zet zich in voor diaconie over de grenzen heen. Zij steunt voornamelijk de Bisschoppelijke Advents- en Vastenactie. Zij sluit zich in het algemeen aan bij de dekenale activiteiten betreffende M.O.V in Zaanstreek/Waterland. Tijdens de 40-dagentijd wordt er een project uitgezocht en hiervoor worden tijdens diverse bijeenkomsten geld ingezameld. Ook in de adventsperiode is er een project waarvoor geld wordt opgehaald.

Kerkgemeenschap

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. Dit gebeurt op allerlei manieren en daarvoor zijn o.a. de volgende groepen:

 • Spreekuur
  Elke donderdagochtend tussen 10 en 11 kunt u op de pastorie terecht voor een kop koffie of thee en dan treft u ook één van de priesters aan waar u al uw vragen aan kunt stellen. Van harte welkom!
 • Bouwploeg
  De commissie van beheer gaat over het beheer van het kerkgebouw en alles daar om heen. De ploeg adviseert het parochiebestuur over het onderhoud van de gebouwen en probeert veel onderhoud ook bij te houden. Op donderdag ochtend zijn ze vaak te vinden bij de kerk om alle klusjes uit te voeren die nodig zijn.
 • Kerkschoonmaak
  Als er een kerkelijk feest in aantocht is, wordt de kerk schoon gemaakt, alles komt aan bod. Drie keer per jaar is er grote schoonmaak: na Kerst, na Pasen en na de grote vakantie. Dan komt iedereen bij elkaar en is er ook gebak. Als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij het secretariaat. Hou hiervoor ook de activiteiten in de gaten.
 • Koffiegroep
  Het doel van deze groep is om de parochianen een mogelijkheid te geven om na het gemeenschappelijk vieren van het geloof, elkaar in een moment van persoonlijke uitwisseling te ontmoeten. Een paar vrijwilligers schenken na de zondagse H. Mis van 10 uur koffie, thee of limonade uit.
 • Tuingroep
  Elke donderdagmorgen is een enthousiaste groep vrijwilligers bezig om het kerkhof en de tuin rond de pastorie een goed aanzien te geven. De groep bestaat voor het grootste deel uit heren, soms ook een dame. Tijden het koffiedrinken is het altijd een gezellige boel. De groep kan altijd hulp gebruiken , dus als u mee wilt doen, meldt u bij het secretariaat.

Openstelling van de kerk in seizoen 2023 

We verheugen ons op de eerste openstelling van dit jaar. Vanaf  zaterdag 1 april zal de Maria Magdalenakerk elk weekend haar deuren openen voor bezoekers van 12.00 - 16.00 uur. Toegang is gratis. Ook is de bezoekerswebsite zaanskatholiek.nl vernieuwd.

 

ANBI status H. Maria Magdalena, Zaandam

De H. Maria Magdalenaparochie te Zaandam behoort tot de RK kerk in Nederland en is deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De RK kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  groepsbeschikking ontvangen. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Via deze link kunt u de ANBI publicatie van de H. Maria Magdalena parochie inzien: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA755

Fiscale gegevens:  Het RSIN(-nummer): 004385974. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75041561.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl