Algemeen

Welkom bij de R.K. parochie van de HH. Martelaren van Gorcum. Wij komen samen in het gebouw van BWZ, Pinkstraat 14, 1541 HD, Koog aan de Zaan. Hier vieren wij elke zondag om 10.00u.

Onze parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-12182931. Onze pastor: dhr. M. Bruijns. Voorzitter van het gezamenlijke parochiebestuur: deken G. Paimpillil.

Secretariaat
Elke dinsdagmorgen is een parochiaan van de Martelaren aanwezig in het BWZ-gebouw voor administratieve klussen. Heeft u een vraag, kom langs of email uw vraag naar martelaren@outlook.com.

Gebedsintenties doorgeven
Gebedsintenties kunt u doorgeven via deze site of door rechtstreeks te mailen naar martelaren@outlook.com.

Liturgiegroep
Elke dinsdagmorgen is de liturgiegroep actief om mooie vieringen voor te bereiden.

Diaconiegroep
De diaconiegroep zet zich in voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Tijdens de vieringen en via het parochieblad informeert deze groep de parochianen over ophanden zijnde activiteiten en collectes. Met name de Adventsactie en de Vastenactie zijn speerpunten van de diaconiegroep.

Gemengd koor Marbosko
Ons Marbosko koor zingt onder leiding van Nettie Cordes  om de week in de zondagse viering. Daarnaast wordt het koor begeleid door onze pianiste Alexandra Lindeboom. De repetitie is om de week op woensdagavond vanaf 19.30 uur.

Tuinploeg
Op woensdagmorgen is de tuinploeg rondom het gebouw te vinden. Mannen en vrouwen die graag samen buiten bezig zijn kunnen op woensdagmorgen aansluiten.

Parochieraad

  • Pastor Matthé Bruins
  • Marga Breed-Klaver
  • Mia Olijhoek-Possen
  • Ineke Arends-Pietersma
  • Ineke Boon-Bronger
  • Aad Nootebos
  • Erik van der Elst

ANBI status RK parochie H. Martelaren van Gorcum, Koog aan de Zaan 

De H. Martelaren van Gorcumparochie behoort tot de RK kerk in Nederland en is deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De RK kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  groepsbeschikking ontvangen. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Via deze link kunt u de ANBI publicatie van de Martelaren van Gorcum parochie inzien: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA749

Fiscale gegevens 
Het RSIN(-nummer): 004659594. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75029642.

 

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl