Geschiedenis

De geschiedenis van onze parochie voert ons niet zo ver terug in het verleden. Deze gaat in eerste instantie terug op de statie Maria Magdalena in het buurtschap Het Kalf waar naast de katholieken uit de Koog ook die uit Zaandijk en Westzaan kerkten. In 1857 gingen de bewoners uit het zuidelijk gedeelte van Koog en van Zaandijk naar de Bonifatiusparochie in Zaandam, het resterende gedeelte bleef verbonden aan het buurtschap Het Kalf.

Toen het inwonertal echter toenam, kocht pastoor Zurlohe van Het Kalf in 1926 een stuk grond in de Koog voor de bouw van zowel een kerk, een pastorie als een school. In 1931 werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten. Dhr. P.J. Simons trad in functie als bouwpastoor voor de nieuw op te richten parochie Koog-Zaandijk.

De oorspronkelijke kerk werd in 1932 gebouwd door architect Nico Molenaar jr. uit 's-Gravenhage. De architect ontwierp een driebeukig kerkgebouw in de stijl van de Amsterdamse school. De firma J. Wittebrood uit de Beemster kreeg de opdracht als aannemer. De eerste steenlegging vond plaats in mei 1932 door deken A. Hollenberg uit Purmerend. Op 20 november 1932 kon de kerk al gewijd worden door Mgr. Aengenent. In de jaren die volgden gingen verschillende pastores voor in onze parochie, soms geassisteerd door kapelaans. Uiteraard zijn er in die jaren ook wijzigingen in het oorspronkelijke gebouw aangebracht, doch meestal van beperkte aard. In 1946 plaatste de firma B. Pels uit Alkmaar een orgel in de kerk.

Zo groeide de parochie tot een gezonde en levende gemeenschap en werden diverse mijlpalen bereikt: vele jubilea, de uitbreiding van de school, de vervanging van de in de oorlog geconfisqueerde kerkklok, de plaatsing van de Kruisweg, de demping van de sloot, de bouw van een jeugdgebouw, de aanpassing van het liturgisch centrum, enz.

In 2019 moest helaas het besluit worden genomen om het kerkgebouw af te stoten. Dat is in 2021 geëffectueerd door de verkoop van grond en opstallen. Op 12 september 2021 werd de kerk formeel onttrokken aan de eredienst en in oktober 2021 opgeleverd aan de nieuwe eigenaren. Sinds 19 september 2021 viert de parochie in het BWZ-gebouw dat ooit als katholieke kleuterschool vanuit de parochie was opgericht.

Lijst van pastores:
P.J. Simons (1931 – 1936)
S. Vloothuis (1936-1943)
G.P. Bakker (1943-1955)
A.J.M. Kat (1955 - 1960)
B J. de Bot (1960-1963)
H.G. Tuin (1963-1966)
Th. van der Vossen (1966-1977)
M. Rutte (1978-1992)
J.P. Room (1992-2002)
Sinds 2002: wisselende voorgangers uit het pastorale team voor de Zaanstreek. Vanaf 2007 is onze eerst aanspreekbare pastor dhr. M. Bruijns.

Patroonheiligen
Onze parochie heeft als patroonheiligen de heilige Martelaren van Gorcum. De geschiedenis van de martelaren van Gorcum speelt zich af tijdens de 80-jarige oorlog in de Nederlanden. Een periode waarin de reformatie en de contra-reformatie ook in Nederland in volle hevigheid woedde. De Nederlandse gewesten probeerden zich te ontworstelen aan de Spaanse overheersing. Verschillende steden werden ingenomen door Spaanse soldaten. Andere steden hielden stand of werden juist ingenomen door opstandelingen.

Katholieke geestelijken verzetten zich tegen de overgang naar de nieuwe godsdienst. In het voorjaar van 1572 viel Den Briel in handen van de geuzen. Op 9 juli 1572 stierven in Den Briel negentien geestelijken de marteldood aan de galg, na dagen van mishandeling, vernedering, uitputting en geestelijke terreur. Zestien van hen waren afkomstig uit Gorcum. Zij stierven omdat zij hadden geweigerd hun trouw aan de paus en hun geloof in de Eucharistie op te geven.

De 'Martelaren van Gorcum' of 'Nicolaas Pieck en gezellen' werden in 1675 zalig verklaard en in 1867 nam Pius IX hen op in het officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben verklaard. Hun gedachtenis is op 9 juli. Het deel van de relieken van de Martelaren van Gorcum dat in bezit is van de Bisschop van Haarlem werd op 7 november 2005 bijgezet in het altaar van de kapel van de Tiltenberg. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel.

De namen van de Martelaren van Gorcum zijn:

Seculiere priesters:
LENARD VEGHEL, pastoor van Gorcum
KLAAS POPPEL, onderpastoor van Gorcum
GOVAART VAN DUYNEN, zielzorger in Gorcum
ANDRIES WOUTERS, pastoor van Heinenoord

Regulieren:
KLAAS PIECK, franciscaan, priester, gardiaan in Gorcum
JEROEN VAN WEERT, franciscaan, priester, ondergardiaan
WILLEHAD DE DEEN, franciscaan, priester
DIRK VAN DER EEM, franciscaan, priester
NICASIUS VAN HEEZE, franciscaan, priester
GOVAART VAN MERVEL, franciscaan, priester
ANTOON VAN HOORNAAR, franciscaan, priester
ANTOON VAN WEERT, franciscaan, priester
FRANS VAN ROOY, franciscaan, priester
CORNELIS VAN WIJCK, franciscaan, broeder
PIETER VAN ASSCHE, franciscaan, broeder
JAN VAN OISTERWIJK, augustijner koorheer, rector van de begijnhofzusters in Gorcum
JAN VAN KEULEN, dominicaan, pastoor van Hoornaar
ADRIAAN VAN HILVARENBEEK, norbertijn, pastoor van Monster

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl