Algemeen

De Heilige Odulphus parochie is een katholieke parochie in het lange dorp Assendelft met een rijke geschiedenis. De parochie bestaat waarschijnlijk al ongeveer 1000 jaar en is nog steeds een heel actieve gemeenschap.

De pijlers van het parochieleven zijn altijd gebed en liturgie, catechese en caritas.

  • De liturgie staat centraal in het kerkelijk leven, bron en hoogtepunt, en verder is ook gezamenlijk en individueel gebed belangrijk.
  • Om in het geloof te groeien, om God beter te leren kennen, is catechese ook nodig. Dit wordt voor alle leeftijden aangeboden. Kijk hiervoor onder sacramenten.
  • De caritas is de zorg voor wie het nodig hebben. Die hulp wordt op verschillende manieren geboden, door aandacht en tijd te geven, door financieel bij te staan, door praktisch iemand te helpen, etc.

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen in een gemeenschap ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God.

In de Odulphuskerk is in het weekend op zondag om 10.00 uur een H. Mis. In de kerk is tevens op maandag- en donderdagochtend om 9.00 uur, op dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur een H. Mis (woensdag géén Mis). Overdag tussen 9 en 17 uur is de dagkapel open voor gebed of het opsteken van een kaarsje bij Maria.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl