Algemeen

De St. Petruskerk is in Krommenie te vinden aan de Snuiverstraat 2. Zij is de centrale plaats van het parochieleven met een kerk, ontmoetingsruimte en pastorie.

Fusieparochie
De Petrusparochie is in 2020 gefuseerd met de Onze Lieve Vrouwe Geboorte parochie en omhelst de woonkernen, Assendelft-Noord/Saendelft, Krommenie, Krommeniedijk, Wormerveer, West-Knollendam en Marken-Binnen.

Samenwerking
Er is een intensieve samenwerking met de parochies van het samenwerkingsverband Zaanstreek met een gemeenschappelijk pastoresteam en een groep emeriti pastores die op de zondagen voorgaan.

Vrijwilligers
Binnen de parochie zijn vrijwilligers actief op de terreinen van diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en liturgie. De Petrusparochie is een enthousiaste deelnemer aan de activiteiten van de Raad van Kerken.

Pastor
De eerste aanspreekbare pastor is Matthé Bruijns in de functie van pastoraal werker. Bereikbaar via 075-6281208 of via het contactformulier.

Belangrijke gegevens
Bankrekening Petrusparochie Krommenie:
NL58INGB 0000290073 t.n.v. Petrusparochie Krommenie

Bankrekening voor Kerkbalans Petrusparochie Krommenie
NL42INGB 0001975736 t.n.v. Petrusparochie Krommenie

Het laatste parochieblad kunt u hier lezen.

Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief: Het Keitje.

De vieringen vanuit de kerk kunt u volgen via een live-stream:
Livestream

ANBI status St. Petrus, Krommenie 

De St. Petrusparochie behoort tot de RK kerk in Nederland en is deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De RK kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  groepsbeschikking ontvangen. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Via deze link kunt u de ANBI publicatie van de Petrusparochie te Krommenie inzien: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA750

Fiscale gegevens : Het RSIN(-nummer): 002617705. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75030136.

 

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl