Installatieviering 18 maart 2023

In de mooie St. Bonifatiuskerk te Zaandam heeft bisschop Mgr. J.H. Hendriks op zaterdagmiddag 18 maart deken-pastoor George Paimpillil geïnstalleerd voor de regio Zaanstreek-IJmond en pastoor Nico Kerssens in solidum met het pastoraatsteam Katholiek Zaanstreek, tevens bestaande uit: pastoraal werker Matthé Bruins en diaken Jeroen Hoekstra .

Een impressie van de installatieviering vindt u door het klikken op bijgaande link:  https://myalbum.com/album/Xqe4KPGcKH59Hx 

Met dank aan fotograaf: Dhr. Piet Boon 

Dankwoord Installatie Pastoor-Deken Zaanstreek- IJmond, te Zaandam, 18 maart 2023

Beste parochianen uit de gehele Zaanstreek.

Wat een bijzondere dag! Op deze zaterdagmiddag zijn jullie allen naar deze kerk gekomen en dat zie ik als een teken van verbondenheid. Dat waardeer ik  enorm en van harte mijn dank aan jullie allen. Vooral dank ik onze bisschop voor zijn gebed en zijn aandacht voor de parochies en het dekenaat in deze regio.  Ik dank ook het koor van vandaag.  Dat jullie vanuit alle parochies hier zijn,  is een signaal van onze nieuwe samenwerking.

In de afgelopen dagen hebben mensen me vaak gevraagd: Heb je wel zin om in zo´n grote regio te gaan werken? Mijn antwoord was: Ja, ik heb er veel zin in en ik durf het wel aan. Menselijk gezien mag  het  zwaar zijn, maar met de kracht van boven, is alles mogelijk. Bovendien vertrouwen wij als pastoraalteam erop,  dat jullie allen ons tot steun zullen zijn om onze taken in deze parochies goed te vervullen.

In de komende tijd zullen jullie als parochianen vaker in aanraking komen met de kenmerken van onze nieuwe stijl van pastoraat. Ze ligt in de volgende kernwoorden: Samen werken; verbinden; vertrouwen geven; het geloof met elkaar delen; eenheid in verscheidenheid; kwaliteit opbouwen voor de toekomst. Maar ook, in catechese, als een huis van geloof voor jong en oud; luisteren,  meedenken en  meepraten; bidden, getuigen van je geloof dat naar voren komt in diakonie;  dat wil zeggen  in hartelijkheid, vrijgevigheid en bijzondere zorg voor wie - hoe dan ook - een helpende hand nodig heeft. Kortom: wij gaan verder op de weg van ons geloof in Christus, gefundeerd op het geloof van de apostelen en van de hele Kerk. Daarmee bouwen we voort op het werk van de voormalige pastores.

De Kerk is onze moeder.  De heilige Cyprianus, bisschop van Carthago, in de 3e eeuw,  heeft eens gezegd: “Wie de Kerk niet heeft als moeder, kan God niet als vader hebben”.  Vanuit deze optiek gaan we vol goede moed een nieuwe fase in, waarbij we openstaan voor de actualiteit van Kerk en samenleving in de Zaanstreek en met behoud van de goede tradities en gewoontes die mensen hier met elkaar verbinden!  Laten wij dus samen de Kerk als moeder lief te hebben, dan zal God als onze hemelse Vader zeker met ons zijn. Dank u wel.

Namens het pastoraalteam, Pastoor-deken George Paimpillil

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl