Hulpvraag

De Inter-Parochiële Caritas Instelling wil vanuit een christelijke overtuiging zorg en aandacht schenken aan concrete noden en behoeften van mensen en/of groepen in onze regio. Als u echt in de problemen zit, kan IPCI Zaanstreek u misschien helpen.

Wat kunnen we voor u doen?
Aan wie bieden wij hulp? Aan iedereen uit onze parochies of de lokale samenleving, die om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft bij problemen.

Hoe willen wij helpen?
Door samen met u na te gaan wat de beste oplossing is voor uw probleem. Tijdens een vertrouwelijk gesprek tussen u en de contactpersoon van de IPCI van uw parochie, wordt vastgesteld in welke vorm wij iets voor u kunnen betekenen. In voorkomende gevallen kan ook het Fonds Maatschappelijke en Medische Dienstverlening R.K. parochies Zaanstad en Wormerland een oplossing bieden. Meer informatie over de achtergrond van dit fonds: klik hier.

Doorverwijzen
Indien gewenst brengen wij u in contact met andere hulpverlenende instanties zoals de Sociale Wijkteams, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, de Sociale Dienst, Humanitas enz. Mochten uw problemen onze hulp te boven gaan, dan kunnen wij ook de hulp inroepen van andere instanties.

Privacy
Natuurlijk zullen wij waken over uw privacy. Zonder uw uitdrukkelijke instemming zullen wij geen mededelingen aan anderen over uw situatie doen.

Contact
Heeft u hulp nodig of weet u iemand die onze hulp kan gebruiken?

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl