Doneren

Om ons werk te kunnen blijven doen is het nodig dat we over voldoende financiële middelen beschikken. Hulp verlenen kost nu eenmaal geld. De laatste jaren teren we steeds in op ons vermogen. Daarom doen we regelmatig een beroep op iedereen om ons financieel te steunen. Dat gebeurt door collectes in de kerken, door donaties en door giften in natura (bijv. voor de Voedselbank en de Kledingbank).

IPCI als goed doel
Er is nog een middel dat we graag onder uw aandacht willen brengen: zo ontvingen wij een schenking uit de erfenis van een parochiaan van de Bonifatius. In een testament kan een goed doel worden aangegeven als erfgenaam. We willen u graag in overweging geven om daarbij te denken aan de IPCI Zaanstreek. Als u er meer over wil weten dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Voor de voortgang van ons werk op lange termijn kan dit heel belangrijk zijn.

ANBI-status
De belastingdienst merkt de RK Kerkprovincie, alsmede haar zelfstandige onderdelen, aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst.

Fiscale gegevens
Het RSIN(-nummer): 824111989. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75204843 en zijn formeel gevestigd op het adres Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft.

Doneren
Elk jaar ontvangen wij meer hulpvragen dan wij kunnen voldoen uit onze opbrengsten. Mocht u ons willen steunen door middel van een donatie, dan kunt u dit overmaken op bankrekening NL79 TRIO 0198 1074 39 t.n.v. IPCI Zaanstreek. U kunt er zeker van zijn dat uw bijdrage terecht zal komen bij mensen die onze hulp echt nodig hebben!

Hartelijk dank!

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl