Pastores willen zichtbaar zijn in elke gemeenschap!

Pastores willen zichtbaar zijn in elke gemeenschap!

Paulus schrijft: “Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus. En in de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren.

In de installatieviering werd dat ook benadrukt: Alle pastores zijn nu benoemd voor alle parochies in ons samenwerkingsverband. Dat is een bewuste en belangrijke keuze: ieder van ons pastores heeft andere kwaliteiten en samen willen wij die inzetten voor alle parochies en alle parochianen.

Elke pastor zichtbaar in elke gemeenschap
Het zal nog wat moeten groeien, maar u kunt elk van ons dus ontmoeten op elke plek. En dat geldt niet alleen slechts voor het voorgaan in de vieringen, maar vooral ook voor de breedte van het pastorale werk. Zo kunt u ondergetekende ontmoeten in de Bonifatius voor een doopgesprek en doopviering. Pastoraal werker Matthé ging al voor in Assendelft. U trof pastoor George op de koffie in Wormer en kwam u pastoor Nico tegen in de Jozefkerk.

In het nieuwe werkjaar zullen we deze werkwijze, waarbij alle pastores zichtbaar en aanspreekbaar zijn in elke geloofsgemeenschap, verder vormgeven. Tegelijk nodigen we u ook uit om over de grenzen van de eigen parochie heen te kijken. Niet voor niets is als jaarthema gekozen: Ontmoeting.

Ontmoeting: ook u wordt uitgenodigd
Niet alleen de pastores zullen in elke gemeenschap proberen activiteiten te ontplooien. Ook u als parochiaan wordt uitgenodigd om zich welkom te voelen bij bijeenkomsten die wij organiseren in de andere parochies. Meer en meer zullen we activiteiten organiseren en u uitnodigen om daar aan deel te nemen, ook als het niet wordt georganiseerd in de eigen parochie. Zo maken we samen werk van het jaarthema ‘ontmoeten’. Zo vormen we samen één kerk in de Zaanstreek waar ieder bij hoort!

Namens het pastoresteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl