Featured Image

Geloven Nu

Geloven Nu

Al jaren komt de groep ‘Geloven Nu’ bij elkaar. We nodigen u uit daar in september bij te zijn. We komen daarvoor de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur bij elkaar in de pastorie van de Petrus kerk. Na de vakantie is dat op prinsjesdag 17 september.

Afgelopen seizoen hebben we stukjes bekende bijbel tekst gelezen. Deze laten we op  ons inwerken en haalden er  vervolgens thema’s uit die we met elkaar bespreken. Een van ons legde meermaals betekenissen in de tekst bloot die ver weg van ons stonden en  aan het eind van de avond  iets nader waren.  Gelukkig dat we allemaal van thee houden.

Twee van ons hebben de dikke pil “Johannes de Ziener” van Jan Nieuwenhuis in bezit. Eerder konden teksten van hem het gesprek goed op gang houden. Dat belooft wat voor het nieuwe seizoen.

Onze groep is klein maar er wordt aandachtig naar elkaar geluisterd. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aanmelden kunt u via het mailadres martelaren@outlook.com.

Ik hoop u in september te zien,

Nicolette

Featured Image

Oratorium 'De Doper'

Oratorium ‘De Doper’ in de Petruskerk

Het is het zover! Op zondagavond 23 juni om 20 uur wordt het oratorium ‘De Doper’ ten gehore gebracht in de Petruskerk. Het verhaal van Johannes de Doper wordt door de vier evangelisten op een verschillende manier verteld. In ‘De Doper’ zijn de verschillende teksten over hem naast elkaar geplaatst en worden ze door het koor becommentarieerd. Het stuk begint met de vraag wat deze zonderling/profeet gehoord en gezien heeft… een vreemde stem, een mens van liefde en trouw, een levend woord sterker dan duister en dood. Oratorium ‘De Doper’, muziek Jos Martens, tekst Bart Vijfvinkel. Projectkoor ‘De Doper’ o.l.v. Jos Martens. Toegang vrij/ vrije gift bij uitgang

Featured Image

Familiezondag

Op zondag 2 juni a.s. zal er in de Bonifatiuskerk voor de eerste keer een familiezondag worden georganiseerd!
Deze dag begint om 10.00 uur met een familieviering in de kerk, waarbij het koor Trinity uit Haarlem komt zingen. Aansluitend zal er tot 13.00 uur een speciaal programma zijn, met o.a. ontmoeting, catechese, spelletjes/knutselen en als afsluiting een gezellige lunch.
Iedereen is van harte welkom! Voor de lunch vragen we iedereen die mee wil doen om iets lekkers mee te nemen, zodat we dit met elkaar kunnen delen.
Het thema van deze familiezondag is: de Eucharistie. Deze zondag is het namelijk Sacramentsdag, dus een mooie gelegenheid om hier dieper op in te gaan!
Er zal een speciaal programma aangeboden worden met activiteiten voor verschillende groepen:

crèche voor kinderen van 0-4 jaar

activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar

activiteiten voor tieners / jongeren en volwassenen

Wij hopen elkaar te mogen ontmoeten op deze speciale familiezondag!

Featured Image

Meepraten 2e fase synodale kerk

Uitnodiging

Op dinsdag 9 april is iedereen van harte welkom om aanwezig te zijn in de Mariakerk te Heemskerk om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen en mee te praten over de tweede fase. Deze tweede fase spitst zich toe op de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn’.

Er worden vier thema’s aangereikt  om over in gesprek te gaan:

  1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  2. Vorming in een missionaire Kerk;
  3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat een ieder natuurlijk vrij om tijdens "het gesprek in de Geest van de synode"  in te gaan op andere onderwerpen die relevant zijn.

- Voor wie:                      alle parochianen in het dekenaat Zaanstreek-IJmond,

- Locatie :                       Mariakerk, Spoellaan 1 te Heemskerk

- Datum en tijdstip:         9 april 2024 aanvang: 19.30 uur

- Aanmelden:                  via e-mail: dekenaatzaanijmond@gmail.com of

via het secretariaat van de eigen parochie: odulphus@katholiekzaanstreek.nl

Indien gewenst kunt u meer aanvullend materiaal en informatie aantreffen via de onderstaande link:

op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden.

Wij hopen veel mensen te mogen begroeten op dinsdag 9 april in Heemskerk.

Deken dr. George Paimpillil

Featured Image

Kinderwoorddienst St. Bonifatius

Kinderwoorddienst in Sint Bonifatiusparochie;
Deze kinderwoorddienst  (KWD) is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De bijeenkomsten worden om de veertien dagen (met uitzondering van de schoolvakanties) op zondag tijdens de Eucharistieviering gehouden in de pastorie van de Sint Bonifatiuskerk. De viering begint om 10.00 uur.

Komt u ook samen met uw kind(eren) naar de kerk?

Eerstvolgende data:

29-03 Kinder-Kruisweg (om 15.00 uur in de pastorie)

31-03 KWD Pasen

14-04 KWD

28-04 KWD

19-05 KWD Pinksteren

Featured Image

Kruisweg bidden in Veertigdagentijd

In de Odulphuskerk wordt tijdens de 40 dagentijd elke zondagmiddag om 15.00 uur de kruisweg  gebeden.  a.s. zondag 3 maart t/m zondag 24 maart.

In de St.Bonifatiuskerk bidden we de kruisweg elke vrijdagmiddag om 16.00 uur.

Iedereen is welkom om de kruisweg (in de kerk uitgebeeld in staties) mee te bidden.

 

Bronvermelding bij foto Statie 1: Kerkfotografie.nl

Featured Image

Lotgenotencontact 'alleen zijn en ontmoeting'

Juist in de donkere wintermaanden zijn gevoelens van alleen-zijn en van eenzaamheid merkbaar.

Misschien heb je korter of langer geleden een geliefde verloren?

Misschien voel je je alleen, met feestdagen of op bijzondere momenten door het jaar heen.

Ieder mens ervaart af en toe gevoelens van alleen zijn of eenzaamheid in zijn of haar leven.

Juist op die momenten kan het geloof troost bieden en kracht geven, zoals in het gedicht van

Dietrich Bonhoeffer hieronder is te lezen.

In mij is duisternis,

bij U is licht;

Ik ben eenzaam,

maar Gij verlaat mij niet.

Als wij ons alleen-zijn delen, in ontmoeting met elkaar, vinden we licht en vriendschap bij anderen. Daarom nodigen pastoor George Paimpillil en pastoor Nico Kerssens u uit voor een lotgenotencontact op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in de pastorie van de H. Odulphuskerk aan de Dorpstraat 570 te Assendelft.

Kent u anderen die mogelijk iets aan voornoemde avond / ontmoeting hebben: geef het aan hen door zodat ook zij zich kunnen aanmelden.

U kunt zich aanmelden via e-mail of telefoon::

* odulphus@katholiekzaanstreek.nl / ' 075 6871206 (Ingrid van Lieshout, bereikbaar op dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend 9.00 - 12.30 uur)

Featured Image

Actie Kerkbalans

In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans want de Actie bestaat vijftig jaar! Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen.

Heel graag willen we van betekenis zijn en blijven, voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, met verbindende activiteiten daaromheen. En we willen uitnodigend zijn voor iedereen! Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven maken we de kerk van morgen mogelijk. Doe daarom ruimhartig mee aan de Actie Kerkbalans!

Featured Image

Kerst Inn - 25 december

Op 1e Kerstdag is de Odulphuskerk geopend tussen 14.00 - 16.00 uur.

Scouting Assendelft is aanwezig om binnen te abseilen vanuit de hoge kerktoren naar beneden. Durf jij het aan?

Clara Bruins vertelt het verhaal over de levende kerststal van Sint Franciscus.

Kinderen mogen zich verkleden en plaatsnemen in de grote kerststal. Dat levert een unieke foto op!

Er klinkt kerstmuziek en er zijn diverse kerststallen te bewonderen.

Iedereen is van harte welkom!

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl