Featured Image

Kerstconcert Harmonie Tuindorp

Met kerstmuziek in verrassende arrangementen, maar ook prachtige concertwerken, zoals Compostela en een gepassioneerde tango.

Harmoniecorps Tuindorp (HCT) zet de traditie voort en geeft op vrijdagavond 15december een kerstconcert in de Kalverkerk in Zaandam.
Onder leiding van dirigent Bert Willemsen brengt HCT een afwisselend programma.

Naast kerstmuziek in diverse stijlen, waaronder A Happy Winter Holiday, Dashing through the snow en de Ukrainian Bell Carol wordt verder als groter werk het stuk Compostela van Thierry Deleruyelle uitgevoerd. In dit werk hoort u het vertrek, de tocht en de aankomst van de pelgrims met uiteindelijk de plechtige uitreiking van de Compostela (het pelgrimscertificaat).
Verder staan vrolijke werken als Postcard from Buenos Aires en RatatouilleSatirique van Eric Satie op het programma.

Een afwisselend concert wat u een avond laat genieten.
Kalverkerk, Kalf 162, 1509 BA, Zaandam
Aanvang 20.00 uur, open 19.30 uur. Toegang is gratis met een deurcollecte na afloop. Vooraf en in de pauze wordtkoffie en thee verkocht.
www.harmoniecorps.nl

Featured Image

Kerststallententoonstelling in de Petruskerk

Kerststallententoonstelling

In het jaar 1223 bouwde Franciscus van Assisie een levende kerststal.

“Ik wil dit jaar in Greccio Kerstmis vieren. Ga jij voor mij uit en doe precies wat ik je nu zeg. Ik wil namelijk de geboorte van het kind van Bethlehem zo gestalte geven, dat wij met onze eigen ogen kunnen zien in welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden hij ter wereld gekomen is, ik wil zien hoe hij daar lag in een kribbe op stro, tussen een os en een ezel.”

Het revolutionaire was dat Franciscus Jezus liet afbeelden als een gewoon kindje liggend tussen echte dieren in een omgeving die de onze zou kunnen zijn.

In die dagen werd Christus afgebeeld als de overwinnaar van de dood  die zetelend op de portalen van de kathedralen scheiding maakte tussen bokken schapen, de hemel of de hel. God was ver weg in een hoge hemel en onbereikbaar voor gewone mensen. Franciscus bracht de menswording van God dichterbij. God is mens zoals jij.

De Franciscanen verspreiden de kerststal over de hele wereld. En na een dip eind 20e eeuw zijn de kerststallen weer helemaal terug. En dit jaar is het dus 800 jaar geleden dat de eerste kerststal werd ingericht.

Monique van Santen, Peter en Nelleke Smit, Marianne de Beurs en Margreet Dekker hebben enorme verzamelingen kerststallen die vanaf zondagmiddag 10 december te zien zijn in de St. Petruskerk.

Deze zondag is er ook Kerstmarkt in Krommenie en vanaf 13 uur tot 15.30 uur zullen de koren Rotsvast en St. Caecilia en het Saens Harmonie Orkest kerstmuziek ten gehore brengen. Natuurlijk worden ook bekende kerstliederen samen gezongen en is er chocolademelk en glühwein.

Maandagavond 11 december om 20 uur is er in de Petruskerk een avond rond kerststallen wereldwijd. Pastor Matthé Bruijns neemt u mee naar de geboorteverhalen over Jezus en hoe deze een plaats hebben gekregen in de Kerststal.

Natuurlijk zullen we ook kerststallen uit de hele wereld bekijken en zien hoe de menswording van God vorm heeft gekregen in de eigen cultuur.

Van harte welkom.

Featured Image

Geloven Nu

Op  de avond van de vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur tot 21.30 uur komt de groep Geloven Nu in de vergaderruimte van de Petrus bij elkaar. Met een groep van 5 tot 7 personen praten we over het geloof.

We beginnen met het aansteken van een kaars en een groepslid neemt de leiding bij het zingen van een lied. Verder heeft de cursusleider of een deelnemer in overleg met de cursusleider materiaal verzameld rond een bepaald thema. Afgelopen tijd hebben we het gehad over "pelgrimage naar Santiago de Compostella" en "theologie".

De groep is 10 jaar geleid door Marja Stronks-Room en vonden de bijeenkomsten in de Koog plaats. Ze vond het jammer dat er niet meer deelnemers waren. Door de sluiting van de kerk van de Martelaren van Gorcum is de groep naar Krommenie verhuisd en dat had een voordeel. De groep breidde met 3 mensen, allen uit Krommenie, uit. Voor de overige mensen uit de Zaanstreek is Krommenie best ver weg. Onze ICT vaardigheden zijn zodanig dat we het wel aandurven om u ook digitaal via Zoom uit te nodigen. De vaardigheden daarvoor hebben we in coronatijd opgedaan.

Eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 24 oktober en 28 november.  Aanmelden via Nicolette of email naar martelaren@outlook.nl

Nicolette Schouten

Featured Image

Koffieochtend in de Pinkzaal

Een nieuwe activiteit in de Pinkzaal; de koffieochtend.

Wij nodigen u uit om op de eerste dinsdagmorgen van de maand een kopje koffie of thee met ons te drinken. In onze gezellige Pinkzaal bent u welkom vanaf 10.00 uur. Even bijpraten, een luisterend oor, gezelligheid en warmte. Het kan daar allemaal.

De eerstvolgende keren zijn dinsdag 7 november en 5 december.

Featured Image

Ode aan Maria

Traditioneel binnen de katholieke kerk staat de maand oktober in het teken van het bidden van de rozenkrans; een ode aan Maria. Gezien de bijzondere belangstelling voor Maria wordt er in de Maria Magdalena kerk (‘Kalverkerk’) op zaterdagmiddag 21 oktober om 14.00 uur een prachtige muzikale ode gebracht aan Maria.

Er zullen Ave Maria’s gezongen worden van meerdere componisten, maar ook een Regina Caeli, een Sancta Maria en een Maria Mater Gratiae zullen niet ontbreken. Het wordt een reis door de tijd met heel diverse composities van Gregoriaans tot Herman Finkers.

Gratis entree; een vrijwillige bijdrage wordt na afloop van het concert op prijs gesteld. Hartelijk dank voor de donatie.

Tevens zal op elke dinsdagavond in oktober om 19.00 uur rozenkrans worden gebeden. Op elke eerste dinsdagavond van de maand vanaf 19.30 uur zal een Missionaire Parochie avond worden georganiseerd in de pastorie van de Maria Magdalena kerk. De eerstvolgende parochie avond zal op 6 november plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom.

Featured Image

Lichtjesavond 3 november

Ter herinnering aan wie we missen

De Raad van Kerken van Krommenie en Assendelft organiseert een Lichtjesavond op vrijdag 3 november tussen 17.00 en 21.00 uur op de begraafplaats aan de Eikelaan in Krommenie.

We denken aan hen van wie we afscheid hebben moeten nemen en die een lege plek hebben achtergelaten. In een rustige sfeer met licht en muziek worden namen genoemd en verhalen verteld.

Er is een stille tocht naar de begraafplaats met lichtjes. Ook wanneer u niet iemand heeft die hier begraven is kunt u een licht meenemen en op een gedachtenisplaats neerzetten. Vanwege de grote belangstelling kunt u  kiezen uit vier aanvangstijden. U dient hiervoor te reserveren.

Op de avond zijn er tegen een kleine vergoeding grafkaarsen te koop.

Startpunt van de bijeenkomst is het schoolplein van basisschool de Hoeksteen aan   de Eikelaan / Serooskerkestraat.

Reserveren kan vanaf 14 oktober via de website van de Petrusparochie onder het

kopje Lichtjesavond of via https://stpetrusparochie.eventbrite.nl/

Featured Image

Feestdag 60 jaar Jozef!

Feestdag 60 jaar Jozef: zondag 22 oktober!
Inspirerende viering – feestelijke koffie – heerlijke maaltijd

Op 22 oktober vieren we 60 jaar Jozef. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen alle Jozefparochianen uit voor een prachtige dag waarin we samen willen vieren dat het bij de Jozef om mensen gaat.

We beginnen met een inspirerende eucharistieviering waarin voorgaan pastoor George Paimpillil, diaken Jeroen Hoekstra en pastor Wil Waardijk. De muzikale invulling wordt verzorgd door zowel het Gemengd Koor als door Con Brio onder leiding van Inga Kruma en Ruud Luttikhuizen.
Aansluitend is er een feestelijke koffie met wat lekkers in de bovenzaal waar we het feest van 60 jaar ontmoeting en met elkaar meeleven verder willen vieren. Gaan we nog toosten?
Niet lang daarna vertrekken we naar restaurant De Prins in Westzaan alwaar wij samen gaan genieten van een fijn samenzijn en een heerlijke maaltijd.

Opgeven voor het restaurant
Enige tijd geleden ontving de Jozef een donatie van een gulle gever onder de voorwaarde dat het bedrag gebruikt zou worden een gezamenlijk etentje met vrijwilligers en parochianen. Het parochieteam vindt ons 60-jarige jubileum het uitgelezen moment om dat samen te gaan doen. De gift dekt niet de gehele kosten, dus vragen we iedereen die dat kan en wil om op de dag zelf nog een bedrag bij te dragen. Wat eventueel overblijft komt ten goede aan de al niet zo rooskleurige financiële positie van de Jozef. En laten we met elkaar dankbaar zijn dat wij ons gezamenlijke jubileum op deze prachtige wijze kunnen vieren!

Om praktische redenen vragen wij u om u op te geven als u meegaat vieren en eten in restaurant De Prins in Westzaan. Dat kan door een email te sturen naar ons nieuwe emailadres: jozef@katholiekzaanstreek.nl. Vermeld in de mail het aantal personen inclusief voor- en achternaam. Als u wilt meerijden met iemand omdat u geen eigen vervoer heeft, probeer dat dan eerste onderling met andere parochianen te regelen. Als dit echt niet lukt, horen we dat graag, dan kijken wij waar er nog een plekje is in de auto.

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

Featured Image

Open parochieavond: Jozefkerk in beweging

Open parochieavond 13 september: Jozefkerk in beweging

Op woensdag 13 september nodigen wij alle vrijwilligers en parochianen uit voor de open parochieavond. Het parochieteam zal u op deze avond bijpraten over onze Jozefkerk. Duidelijk is dat er een tijd van veranderingen naar ons onderweg is.
Het kerkgebouw staat in de belangstelling. De gemeenschap wordt kleiner en veel taken komen op de schouders van een kleine groep mensen. Het kerkbestuur heeft een visie op de toekomst waarin samenwerking met de buren een steeds grotere rol gaat spelen. En de financiën baren al lange tijd zorgen.
De toekomst van de Jozef kunnen we nu nog samen vormgeven, maar daar hebben we u, onze parochianen, wel bij nodig.
Wij hopen daarom op een goede opkomst op 13 september!

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

Featured Image

Bijbelavond

Bijbelavonden rond Johannes

In het najaar organiseren we, voor allen die dat willen, vier avonden waarbij we uit het Johannesevangelie gaan lezen. Er lopen fraaie lijnen door dat evangelie die zelden wordt benoemd. Tegelijk zijn enkele verhalen in het evangelie heel geschikt om helder te krijgen hoe de gewijde schrijvers hun getuigenissen over Jezus en de mensen om Hem heen componeren, meenemend wat het Eerste Testament meegeeft.
De opzet van Yosé Höhne-Sparborth is niet te vertellen wat een tekst bedoelt, maar u helpen zelf te ontdekken wat de tekst doet. Het worden dus geen avonden met een preek of meditatie, maar gezamenlijke zoektochten. In de hoop, dat u zelf die leeswijzen kunt gebruiken ook voor andere teksten.
De avonden zijn:
woensdag   4 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 25 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 15 november 2023 vanaf 19.30 uur
woensdag 29 november 2023 vanaf 19.30 uur

Iedereen is van harte welkom! BELANGRIJK: breng allemaal een Bijbel mee!

Zie het affiche: BIJBELAVONDEN-okt_nov-2023

Featured Image

Bijbelavond

Bijbelavonden rond Johannes

In het najaar organiseren we, voor allen die dat willen, vier avonden waarbij we uit het Johannesevangelie gaan lezen. Er lopen fraaie lijnen door dat evangelie die zelden wordt benoemd. Tegelijk zijn enkele verhalen in het evangelie heel geschikt om helder te krijgen hoe de gewijde schrijvers hun getuigenissen over Jezus en de mensen om Hem heen componeren, meenemend wat het Eerste Testament meegeeft.
De opzet van Yosé Höhne-Sparborth is niet te vertellen wat een tekst bedoelt, maar u helpen zelf te ontdekken wat de tekst doet. Het worden dus geen avonden met een preek of meditatie, maar gezamenlijke zoektochten. In de hoop, dat u zelf die leeswijzen kunt gebruiken ook voor andere teksten.
De avonden zijn:
woensdag   4 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 25 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 15 november 2023 vanaf 19.30 uur
woensdag 29 november 2023 vanaf 19.30 uur

Iedereen is van harte welkom! BELANGRIJK: breng allemaal een Bijbel mee!

Zie het affiche: BIJBELAVONDEN-okt_nov-2023

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl