Nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel

Nieuwsbrief voor alle parochianen!

Elke gemeenschap brengt een eigen nieuwsbrief of parochieblad uit en deze kunt u vinden op de eigen pagina van deze website. Tevens is er een nieuw initiatief van de pastores en het kerkbestuur om allerlei informatie en activiteiten in de parochies op tijd mede te delen: de nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel.

Wilt u de nieuwsbrief elke week per email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door via info@katholiekzaanstreek.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u zich wilt afmelden.

U kunt hiervoor informatie aanleveren per mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl. graag voor dinsdagmorgen voor verspreiding en publicatie op de vrijdag voor de aankomende week. Op deze manier hopen wij een goede communicatie in onze regio te bevorderen. Wij hopen hierbij op jullie medewerking en steun.

De nieuwsbrieven leest u via deze link:

13e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
12e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
11e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
10e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
9e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
8e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
7e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
6e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
5e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
4e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
3e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
2e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
1e nieuwbrief Katholiek Zaanstreek Actueel  

lichtjesavond foto Elvira 4 events

Lichtjesavond op vrijdag 3 november

Ter herinnering aan wie we missen

De Raad van Kerken van Krommenie en Assendelft organiseert een Lichtjesavond op vrijdag 3 november tussen 17.00 en 21.00 uur op de begraafplaats aan de Eikelaan in Krommenie.

We denken aan hen van wie we afscheid hebben moeten nemen en die een lege plek hebben achtergelaten. In een rustige sfeer met licht en muziek worden namen genoemd en verhalen verteld.

Er is een stille tocht naar de begraafplaats met lichtjes. Ook wanneer u niet iemand heeft die hier begraven is kunt u een licht meenemen en op een gedachtenisplaats neerzetten. Vanwege de grote belangstelling kunt u  kiezen uit vier aanvangstijden. U dient hiervoor te reserveren.

Op de avond zijn er tegen een kleine vergoeding grafkaarsen te koop .

Startpunt van de bijeenkomst is het schoolplein van basisschool de Hoeksteen aan

de Eikelaan / Serooskerkestraat.

Reserveren kan vanaf 14 oktober via de website van de Petrusparochie onder het

kopje Lichtjesavond of via https://stpetrusparochie.eventbrite.nl/

Afbeelding1

Ontdek de vrede: Woensdag 20 september!

Ontdek de vrede
‘Ontdek de vrede' nodigt mensen uit voor een interactieve wandeling, van ontmoeting naar ontmoeting, met muziek, verhalen en het delen van ervaringen, afgesloten met een bezoek aan het Museum of Humanity. De wandelingen zijn in kleine groepjes die worden begeleid door een gids en duren ongeveer 1,5 uur. Daarna is er gelegenheid om bij Bij Bind na te praten.

Praktische informatie

‘Ontdek de vrede’ vindt plaats op woensdag 20 september 2023 tussen 16.00 uur en 21.00 uur op het Hembrugterrein in Zaandam. Deelname is € 6 voor volwassenen en € 1 voor kinderen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.ontdekdevrede.nl.

Verspreid  de poster onder je vrienden en kennissen. En neem twee of meer vrienden, buren of kennissen mee.

Namens de voorbereidingsgroep van de Vredesweek

Marja Geldof

pexels-pixabay-47336 (1)

Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn…

De titel van dit artikel is: Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn. Dat is ontmoeting, ons jaarthema, op de kleinste schaal. Met de ontkerkelijking lijken volle kerken eerder uitzondering dan regel te worden. Nu is het nog niet zo erg dat we al moeten zeggen: Er zijn er twee of drie… Maar, zeker in de zomer, is het soms niet meer dan 30 tot 50 mensen.

Wat mij betreft is dat niet zo erg. De boodschap van Jezus, het Evangelie, zal altijd blijven bestaan vanwege zijn diepe menselijkheid. In het begin waren de christelijke gemeenschappen ook kleine groepen. Deze gemeenschappen ontstonden uit een fascinerende ontmoeting met Jezus van Nazareth. Door contact met zijn woorden en verhalen vonden velen een hernieuwde zingeving en betekenis in hun leven, wat resulteerde in een diep mededogen voor anderen en een passie voor het rijk van God. Deze ontmoeting met Jezus staat ook nu centraal; bron van leven voor ieder van ons. En het is de manier om het geloof door te geven. Vanuit het pastoresteam organiseren we vele activiteiten om deze fascinerende ontmoeting met Jezus vorm te geven.

We weten ook van Jezus dat hij het traditionele beeld van religie uitdaagde. Hoewel hij de joodse geboden volgde, had hij ook de moed om de vastgestelde normen te trotseren. Dit werd geïllustreerd door zijn interacties met mensen zoals de vrouw beschuldigd van overspel en de Griekse vrouw die smeekte om haar dochter te genezen. Jezus benadrukt in deze ontmoetingen de waarde van goedheid en onvoorwaardelijke vergeving boven strikte naleving van de wet. Het zijn waarden die in onze wereld ook zeer nodig zijn. Goedheid en vergeving is waar onze wereld zo naar verlangt. Precies hierin vinden wij ook aansluiting met mensen om ons heen die worstelen met dezelfde vragen als wij: over zin en betekenis, geluk en waarde, angst en hoop. Goedheid en vergeving mogen wij meer over het voetlicht laten komen. Want deze waarden maken immers van onze gemeenschappen plekken om thuis te komen, te delen met elkaar, te leren van elkaar en zo te groeien als mens.

Met een nieuw werkjaar voor de boeg kunnen we ons afvragen waar onze focus moet liggen? Waar leggen we onze prioriteiten?  Ik denk dat het aan ons is om, samen met Paus Franciscus, opnieuw in de voetsporen van Jezus te treden. Laten we ons inspireren en leiden door Jezus' leer en filosofie, zoals de Bergrede. Misschien is het noodzakelijk om afstand te nemen van verouderde overtuigingen en creatief om te gaan met de kernboodschap van Jezus, zowel binnen als buiten de kerk, zodat kerk en samenleving elkaar weer vinden. Jezus bracht een boodschap van volledig leven, en dat kan niet beperkt worden door menselijke regels en ideologieën. Het gaat primair om de dagelijkse beoefening van het geloof. Zijn daden en woorden, die hoop en leven brengen, zijn vooral gericht op de vele kwetsbaren in de samenleving. In deze onrustige en vaak angstige tijden zijn we geroepen om liefde, empathie en verzoening in de praktijk te brengen. Ik wil die opdracht aan ieder van ons meegeven aan de hand van vijf speerpunten voor het nieuwe werkjaar:

  1. Laten we liefhebben, mededogen en vergeving op de eerste plaats zetten.
  2. Gemeenschapszin geeft ons toekomst: dus laten we ontmoeten, samenwerken en luisteren naar elkaar.
  3. En laten wij dit samenwerken steeds vormgeven vanuit kijken naar wat goed is, energie geeft of hoop aanwakkert.
  4. Mogen wij stilte weer de ruimte geven; het is de plek waar we onszelf en God ontmoeten. Waar we luisteren en rust, troost en bemoediging vinden.
  5. Mogen we een houding van hoop en verwachting aannemen en uitstralen. Dat betekent dat uitspreken van alles wat goed is. Dat is kijken met de ogen van de hemel; met het hart van Jezus; als tegengeluid tegenover de gelatenheid, de wanhoop en de angst in de wereld om ons heen.

Daar zal Ik in hun midden zijn…
Met die zin eindigt de zin waar ik mee begon. Daar mogen wij op vertrouwen; dat we niet alleen gaan, maar dat de Heer met ons gaat. We doen het samen!

Diaken Jeroen Hoekstra

pexels-magda-ehlers-1339871 (1)

Feestdag 60 jaar Jozef: zondag 22 oktober!

Feestdag 60 jaar Jozef: zondag 22 oktober!
Inspirerende viering – feestelijke koffie – heerlijke maaltijd

Op 22 oktober vieren we 60 jaar Jozef. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen alle Jozefparochianen uit voor een prachtige dag waarin we samen willen vieren dat het bij de Jozef om mensen gaat.

We beginnen met een inspirerende eucharistieviering waarin voorgaan pastoor George Paimpillil, diaken Jeroen Hoekstra en pastor Wil Waardijk. De muzikale invulling wordt verzorgd door zowel het Gemengd Koor als door Con Brio onder leiding van Inga Kruma en Ruud Luttikhuizen.
Aansluitend is er een feestelijke koffie met wat lekkers in de bovenzaal waar we het feest van 60 jaar ontmoeting en met elkaar meeleven verder willen vieren. Gaan we nog toosten?
Niet lang daarna vertrekken we naar restaurant De Prins in Westzaan alwaar wij samen gaan genieten van een fijn samenzijn en een heerlijke maaltijd.

Opgeven voor het restaurant
Enige tijd geleden ontving de Jozef een donatie van een gulle gever onder de voorwaarde dat het bedrag gebruikt zou worden een gezamenlijk etentje met vrijwilligers en parochianen. Het parochieteam vindt ons 60-jarige jubileum het uitgelezen moment om dat samen te gaan doen. De gift dekt niet de gehele kosten, dus vragen we iedereen die dat kan en wil om op de dag zelf nog een bedrag bij te dragen. Wat eventueel overblijft komt ten goede aan de al niet zo rooskleurige financiële positie van de Jozef. En laten we met elkaar dankbaar zijn dat wij ons gezamenlijke jubileum op deze prachtige wijze kunnen vieren!

Om praktische redenen vragen wij u om u op te geven als u meegaat vieren en eten in restaurant De Prins in Westzaan. Dat kan door een email te sturen naar ons nieuwe emailadres: jozef@katholiekzaanstreek.nl. Vermeld in de mail het aantal personen inclusief voor- en achternaam. Als u wilt meerijden met iemand omdat u geen eigen vervoer heeft, probeer dat dan eerste onderling met andere parochianen te regelen. Als dit echt niet lukt, horen we dat graag, dan kijken wij waar er nog een plekje is in de auto.

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

2023-09 Illustr.Cover

Jaarthema Ontmoeten

In september starten de Zaanse kerken met een nieuw jaarthema. Dit jaar is gekozen voor  'ontmoeten'.  In de Bijbelse verhalen is het één en al ontmoeting tussen God en mensen en lezen we de voortdurende uitnodiging om elkaar te zien staan, naar elkaar te luisteren en mensen naar beeld en gelijkenis van de Eeuwige te worden.

Elke gemeenschap brengt een eigen nieuwsbrief of parochieblad uit en deze kunt u vinden op de eigen pagina van deze website. Tevens is er een nieuw initiatief van de pastores en het kerkbestuur om allerlei informatie en activiteiten in de parochies op tijd mede te delen: de nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel.

U kunt hiervoor informatie aanleveren per mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl. graag voor dinsdagmorgen voor verspreiding en publicatie op de vrijdag voor de aankomende week. Op deze manier hopen wij een goede communicatie in onze regio te bevorderen. Wij hopen hierbij op jullie medewerking en steun.

U kunt zich hierop abonneren via een berichtje naar bovenstaande mailadres. Tevens zal in elke kerk een papieren versie verkrijgbaar zijn (beperkte oplage).

De nieuwsbrief wordt op vrijdag geplaatst en vindt u op deze website onder: WelkomNieuws  

 

pexels-cottonbro-studio-9577192

Kinderwoorddienst St. Bonifatiuskerk

De kinderwoorddienst gaat weer van start op zondag 10 september 2023!

De kinderwoorddienst is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De bijeenkomsten worden om de veertien dagen (met uitzondering van de schoolvakanties) op zondag tijdens de Eucharistieviering gehouden in de pastorie van de Sint Bonifatiuskerk. De viering begint om 10.00 uur.

Komt u ook samen met uw kind(eren) naar de kerk?

Eerstvolgende data:

10-09

24-09

08-10

22-10

05-11

19-11

03-12

17-12

pexels-zac-frith-918778

Pastores willen zichtbaar zijn in elke gemeenschap!

Pastores willen zichtbaar zijn in elke gemeenschap!

Paulus schrijft: “Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus. En in de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren.

In de installatieviering werd dat ook benadrukt: Alle pastores zijn nu benoemd voor alle parochies in ons samenwerkingsverband. Dat is een bewuste en belangrijke keuze: ieder van ons pastores heeft andere kwaliteiten en samen willen wij die inzetten voor alle parochies en alle parochianen.

Elke pastor zichtbaar in elke gemeenschap
Het zal nog wat moeten groeien, maar u kunt elk van ons dus ontmoeten op elke plek. En dat geldt niet alleen slechts voor het voorgaan in de vieringen, maar vooral ook voor de breedte van het pastorale werk. Zo kunt u ondergetekende ontmoeten in de Bonifatius voor een doopgesprek en doopviering. Pastoraal werker Matthé ging al voor in Assendelft. U trof pastoor George op de koffie in Wormer en kwam u pastoor Nico tegen in de Jozefkerk.

In het nieuwe werkjaar zullen we deze werkwijze, waarbij alle pastores zichtbaar en aanspreekbaar zijn in elke geloofsgemeenschap, verder vormgeven. Tegelijk nodigen we u ook uit om over de grenzen van de eigen parochie heen te kijken. Niet voor niets is als jaarthema gekozen: Ontmoeting.

Ontmoeting: ook u wordt uitgenodigd
Niet alleen de pastores zullen in elke gemeenschap proberen activiteiten te ontplooien. Ook u als parochiaan wordt uitgenodigd om zich welkom te voelen bij bijeenkomsten die wij organiseren in de andere parochies. Meer en meer zullen we activiteiten organiseren en u uitnodigen om daar aan deel te nemen, ook als het niet wordt georganiseerd in de eigen parochie. Zo maken we samen werk van het jaarthema ‘ontmoeten’. Zo vormen we samen één kerk in de Zaanstreek waar ieder bij hoort!

Namens het pastoresteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

pexels-pixabay-257030

Kerkenpad 2023

Kerkenpad, Bedevaart, Dagje uit naar Schiedam

Midden in de zomer volgen we het slachtoffer van een ongelukkig valpartij op het ijs.

Op 15-jarige leeftijd brak Lidewij een rib waar zij nooit meer van hersteld is. Liduina bleef 38 jaar lang bedlegerig en overleed in 1433. Tijdens haar leven had zij visioenen en troostte vanaf haar ziekbed vele armen en noodlijdenden. Haar graf trok vele vereerders. Maar Schiedam is meer. Een prachtige Oud-Hollandse stad met graanmolens die ver boven de bebouwing uitsteken, vele musea, vaarwegen en havens met statige panden en alles op loopafstand.

Twee kerkgebouwen zullen we bezoeken. De Middeleeuwse St. Janskerk waar we worden ontvangen met koffie en wat lekkers en de Basiliek die toegewijd is aan Liduina van Schiedam. Een neogotische kerk waar iedere vierkante meter gedetailleerd is versierd.

En om ook aan het derde woord van deze dag alle waardering te geven gaan we ter afsluiting lekker eten.

We maken meerdere malen deze reis met de volgende opstap plaatsen:

Woensdag 5 juli  Krommenie – Wormer  vertrek vanaf 8.30 uur thuiskomst 21 uur.

Dinsdag 18 juli Krommenie – Koog - Jozefkerk

Donderdag 27 juli Krommenie – Assendelft.

 

Wij vragen een bijdrage in de onkosten van  € 70

Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met daarbij  aangegeven de wijze van betalen.

We hopen er weer een ‘ouderwetse’ dag van te kunnen te maken.

 

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns

 

Gaat u ook graag mee?

Stuur dan een email naar zaanskerkenpad@ziggo.nl

of een briefje naar Kerkenpad Snuiverstraat 2 1561 HD  Krommenie

Geef daarin aan of u op woensdag 5 juli, dinsdag 18 juli of donderdag 27 juli mee wilt.

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl