Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U bent van harte welkom. Heeft u belangstelling om deze cursus in de Zaanstreek te volgen? Mail dan naar
Jeroen Hoekstra (mailadres zie hieronder). Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus ook in de Zaanstreek.

De uitbuiting en uitputting van de aarde is onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten op deze aarde aandoen.
Zij zijn het die worden uitgebuit om de, in onze wegwerpmaatschappij te weinig gewaardeerde producten, zo goedkoop mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de effecten van klimaatveranderingen optreden. De zorg voor de schepping en de allerarmsten zijn nauw met elkaar verbonden. Dat was al zo in de tijd van Franciscus van Assisi en de gevolgen van deze uitbuiting zijn in onze tijd alleen maar sterker geworden.

Crisis op spiritueel en ethisch vlak
De ecologische crisis valt in grote delen van de wereld samen met een crisis op spiritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus schetst deze link helder in zijn encycliek Laudato Si, zonder de grote verdiensten van onze tijd af te wijzen. Vanuit de inspirerende en grondige doordenking van deze problematiek komt de paus met een oproep voor eenieder die de aarde en de ander een warm hart toedraagt: denk globaal, handel lokaal.

Waar en wanneer
We nodigen u uit om op dinsdag 13 september van 20.00 – 21.30u inspiratie te vinden en ideeën te delen over de encycliek Laudato Si. De avond begint met een inleiding waarin we de hoofdthema’s van de encycliek voor u duiden. Daarna spreken we met elkaar vanuit een open en inspirerende houding over wat deze thema’s kunnen betekenen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven staan. Tenslotte krijgt iedereen de gelegenheid om zelf uit te spreken wat hij of zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt er een vrijblijvend vervolg waarin we met elkaar delen hoe we in de praktijk van ons leven en (vrijwilligers-)werk aan de slag zijn gegaan met de vragen die de encycliek aan ons stelt. De avond staat onder leiding van Angela Scholte en Jeroen Hoekstra en wordt gehouden in het trefcentrum van De Burght (potgieterplein 4 in Uithoorn).

Aanmelden (niet verplicht)
U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot 5 september. Na aanmelding ontvangt u per mail een samenvatting van de encycliek en eventueel andere documenten die u kunt lezen ter voorbereiding. Opgeven is niet nodig, maar vergroot de effectiviteit van uw deelname. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de parochie.

We moeten een oude les hernemen,
te vinden in verschillende religieuze tradities
en in de Bijbel: de overtuiging ‘less is more’
(Laudato Si)