Featured Image

Online leesgroep augustus: Jezelf aanvaarden (2)

De tweede avond van de midzomerse leesgroep van augustus.

Augustus: Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof van Romano Guardini
Guardini scheef dit mooie essay vanuit de zorg hoe een gelovig mens zijn bestaan kan beleven in de wereld van vandaag, die gekenmerkt wordt door wetenschap en macht over zowel de dingen als over anderen. Hoe te geloven in een wereld waarin de mens zichzelf steeds meer centraal stelt?
Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn bouwt Guardini een confronterende theologie die ons oproept om de wereld Godwaardig te houden, ook omdat dit de enige weg is naar een menswaardige wereld. Een pittig essay waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen.
N.b. Dit boek veronderstelt enig inzicht in het christelijk geloof en is gericht op medegelovigen.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op maandag 1 en 8 augustus van 20.00 tot 22.00u.

Wat de leesgroep wel is.
Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde en welzijn.

 Wat is de leesgroep niet.
Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen van onze mening of ‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische sessie.

Voor wie is de leesgroep interessant?
Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over het boek.

Vaste structuur van de online ontmoetingen

 • Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust vinden voor onze ontmoeting.
 • Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. De vraag die centraal staat is: Wat heeft mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het delen van gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars reacties.
 • Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij eventueel tegenhouden.
 • Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie?

Kosten
Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te laten vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te schaffen.

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot een week voor de start van de leesgroep.

 • Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
 • Na inschrijving krijg je een bevestiging.
 • Koop of leen het boek op tijd.
 • Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online ontmoetingen.

Vragen of zelf een boek tippen?
Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl

 

Featured Image

Online leesgroep augustus: Jezelf aanvaarden (1)

De eerste avond van de midzomerse leesgroep van augustus.

Augustus: Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof van Romano Guardini
Guardini scheef dit mooie essay vanuit de zorg hoe een gelovig mens zijn bestaan kan beleven in de wereld van vandaag, die gekenmerkt wordt door wetenschap en macht over zowel de dingen als over anderen. Hoe te geloven in een wereld waarin de mens zichzelf steeds meer centraal stelt?
Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn bouwt Guardini een confronterende theologie die ons oproept om de wereld Godwaardig te houden, ook omdat dit de enige weg is naar een menswaardige wereld. Een pittig essay waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen.
N.b. Dit boek veronderstelt enig inzicht in het christelijk geloof en is gericht op medegelovigen.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op maandag 1 en 8 augustus van 20.00 tot 22.00u.

Wat de leesgroep wel is.
Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde en welzijn.

 Wat is de leesgroep niet.
Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen van onze mening of ‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische sessie.

Voor wie is de leesgroep interessant?
Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over het boek.

Vaste structuur van de online ontmoetingen

 • Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust vinden voor onze ontmoeting.
 • Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. De vraag die centraal staat is: Wat heeft mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het delen van gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars reacties.
 • Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij eventueel tegenhouden.
 • Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie?

Kosten
Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te laten vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te schaffen.

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot een week voor de start van de leesgroep.

 • Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
 • Na inschrijving krijg je een bevestiging.
 • Koop of leen het boek op tijd.
 • Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online ontmoetingen.

Vragen of zelf een boek tippen?
Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl

 

Featured Image

Online zomers leesgroep in juli: Vrede kun je leren! (3)

De derde avond van de midzomerse leesgroep.

Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg
Een gelukkig mens pest niet, begaat geen aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is het belangrijk om te werken aan je innerlijk: zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort.
David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit essay over innerlijke vrede om ons te leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede brengt.

N.b. Dit boek is niet specifiek gericht of geschreven vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 juli van 20.00 tot 22.00u.

Wat de leesgroep wel is.
Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde en welzijn.

 Wat is de leesgroep niet.
Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen van onze mening of ‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische sessie.

Voor wie is de leesgroep interessant?
Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over het boek.

Vaste structuur van de online ontmoetingen

 • Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust vinden voor onze ontmoeting.
 • Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. De vraag die centraal staat is: Wat heeft mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het delen van gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars reacties.
 • Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij eventueel tegenhouden.
 • Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie?

Kosten
Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te laten vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te schaffen.

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot een week voor de start van de leesgroep.

 • Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
 • Na inschrijving krijg je een bevestiging.
 • Koop of leen het boek op tijd.
 • Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online ontmoetingen.

Vragen of zelf een boek tippen?
Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl

 

Featured Image

Online zomers leesgroep in juli: Vrede kun je leren! (2)

De tweede avond van de midzomerse leesgroep.

Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg
Een gelukkig mens pest niet, begaat geen aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is het belangrijk om te werken aan je innerlijk: zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort.
David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit essay over innerlijke vrede om ons te leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede brengt.

N.b. Dit boek is niet specifiek gericht of geschreven vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 juli van 20.00 tot 22.00u.

Wat de leesgroep wel is.
Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde en welzijn.

 Wat is de leesgroep niet.
Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen van onze mening of ‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische sessie.

Voor wie is de leesgroep interessant?
Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over het boek.

Vaste structuur van de online ontmoetingen

 • Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust vinden voor onze ontmoeting.
 • Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. De vraag die centraal staat is: Wat heeft mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het delen van gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars reacties.
 • Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij eventueel tegenhouden.
 • Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie?

Kosten
Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te laten vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te schaffen.

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot een week voor de start van de leesgroep.

 • Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
 • Na inschrijving krijg je een bevestiging.
 • Koop of leen het boek op tijd.
 • Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online ontmoetingen.

Vragen of zelf een boek tippen?
Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl

 

Featured Image

Online zomers leesgroep in juli: Vrede kun je leren! (1)

De eerste avond van de midzomerse leesgroep.

Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg
Een gelukkig mens pest niet, begaat geen aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is het belangrijk om te werken aan je innerlijk: zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort.
David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit essay over innerlijke vrede om ons te leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede brengt.

N.b. Dit boek is niet specifiek gericht of geschreven vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 juli van 20.00 tot 22.00u.

Wat de leesgroep wel is.
Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde en welzijn.

 Wat is de leesgroep niet.
Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen van onze mening of ‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische sessie.

Voor wie is de leesgroep interessant?
Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over het boek.

Vaste structuur van de online ontmoetingen

 • Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust vinden voor onze ontmoeting.
 • Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. De vraag die centraal staat is: Wat heeft mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het delen van gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars reacties.
 • Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij eventueel tegenhouden.
 • Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie?

Kosten
Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te laten vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te schaffen.

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot een week voor de start van de leesgroep.

 • Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
 • Na inschrijving krijg je een bevestiging.
 • Koop of leen het boek op tijd.
 • Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online ontmoetingen.

Vragen of zelf een boek tippen?
Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl

 

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl