Featured Image

Feestdag 60 jaar Jozef!

Feestdag 60 jaar Jozef: zondag 22 oktober!
Inspirerende viering – feestelijke koffie – heerlijke maaltijd

Op 22 oktober vieren we 60 jaar Jozef. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen alle Jozefparochianen uit voor een prachtige dag waarin we samen willen vieren dat het bij de Jozef om mensen gaat.

We beginnen met een inspirerende eucharistieviering waarin voorgaan pastoor George Paimpillil, diaken Jeroen Hoekstra en pastor Wil Waardijk. De muzikale invulling wordt verzorgd door zowel het Gemengd Koor als door Con Brio onder leiding van Inga Kruma en Ruud Luttikhuizen.
Aansluitend is er een feestelijke koffie met wat lekkers in de bovenzaal waar we het feest van 60 jaar ontmoeting en met elkaar meeleven verder willen vieren. Gaan we nog toosten?
Niet lang daarna vertrekken we naar restaurant De Prins in Westzaan alwaar wij samen gaan genieten van een fijn samenzijn en een heerlijke maaltijd.

Opgeven voor het restaurant
Enige tijd geleden ontving de Jozef een donatie van een gulle gever onder de voorwaarde dat het bedrag gebruikt zou worden een gezamenlijk etentje met vrijwilligers en parochianen. Het parochieteam vindt ons 60-jarige jubileum het uitgelezen moment om dat samen te gaan doen. De gift dekt niet de gehele kosten, dus vragen we iedereen die dat kan en wil om op de dag zelf nog een bedrag bij te dragen. Wat eventueel overblijft komt ten goede aan de al niet zo rooskleurige financiële positie van de Jozef. En laten we met elkaar dankbaar zijn dat wij ons gezamenlijke jubileum op deze prachtige wijze kunnen vieren!

Om praktische redenen vragen wij u om u op te geven als u meegaat vieren en eten in restaurant De Prins in Westzaan. Dat kan door een email te sturen naar ons nieuwe emailadres: jozef@katholiekzaanstreek.nl. Vermeld in de mail het aantal personen inclusief voor- en achternaam. Als u wilt meerijden met iemand omdat u geen eigen vervoer heeft, probeer dat dan eerste onderling met andere parochianen te regelen. Als dit echt niet lukt, horen we dat graag, dan kijken wij waar er nog een plekje is in de auto.

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

Featured Image

Open parochieavond: Jozefkerk in beweging

Open parochieavond 13 september: Jozefkerk in beweging

Op woensdag 13 september nodigen wij alle vrijwilligers en parochianen uit voor de open parochieavond. Het parochieteam zal u op deze avond bijpraten over onze Jozefkerk. Duidelijk is dat er een tijd van veranderingen naar ons onderweg is.
Het kerkgebouw staat in de belangstelling. De gemeenschap wordt kleiner en veel taken komen op de schouders van een kleine groep mensen. Het kerkbestuur heeft een visie op de toekomst waarin samenwerking met de buren een steeds grotere rol gaat spelen. En de financiën baren al lange tijd zorgen.
De toekomst van de Jozef kunnen we nu nog samen vormgeven, maar daar hebben we u, onze parochianen, wel bij nodig.
Wij hopen daarom op een goede opkomst op 13 september!

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

Featured Image

Viering zondag 1 mei: Verschijning bij het meer van Tiberias.

Tot en met de derde zondag van Pasen spreken de lezingen uit het evangelie over de verschijningen van de verrezen Heer.
En vandaag vieren we de derde zondag van Pasen en ontmoeten we de opgestane Heer bij het meer van Tiberias, waarmee het Paaswonder wordt bevestigd.
In deze mooie viering mogen we pastor Ria Casalod weer ontvangen in onze Jozefkerk. Inge Reijn zal opnieuw spelen en het gemengde koor gaat ons voor in de zang.
We hopen u allen op deze mooi zondag te mogen ontmoeten.

Featured Image

Viering zondag 24 april: Zie mijn handen en voeten! 

Zondag vieren we beloken Pasen en traditioneel ontmoeten we dan de apostel Thomas in het evangelie. Hij, die de bijnaam ongelovige heeft gekregen, omdat hij met eigen ogen wilde zien. Maar misschien gaat geloven daar helemaal niet over, over met eigen ogen zien.
Zo las ik bij Titus Brandsma, die 15 mei heilig wordt verklaard, over het ervaren van God, niet als beeld, maar als werkelijkheid in ons, een bron, een diepere grond. Een licht in de duisternis in ons, om met de woorden van Pasen te spreken. Iets dat niet gezien hoeft te worden, maar slechts tot bloei gebracht hoeft te worden.
Een mooi thema om samen dieper over na te denken in het licht van het Paasgeheim. De voorganger is diaken Jeroen Hoekstra. Inge Reijn speelt op piano en orgel en begeleidt het gemengde koor dat ons samen zingend laat bidden. Graag tot zondag!

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl