Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra.

Koor: Gemengd koor.