Featured Image

Nieuwsbrief voor alle parochianen!

Elke gemeenschap brengt een eigen nieuwsbrief of parochieblad uit en deze kunt u vinden op de eigen pagina van deze website. Tevens is er op initiatief van de pastores en het kerkbestuur om allerlei informatie en activiteiten in de parochies op tijd mede te delen: de nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel.

Wilt u de nieuwsbrief elke week per email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door via info@katholiekzaanstreek.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u zich wilt afmelden.

U kunt hiervoor informatie aanleveren per mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl. graag voor dinsdagmorgen voor verspreiding en publicatie op de vrijdag voor de aankomende week. Op deze manier hopen wij een goede communicatie in onze regio te bevorderen. Wij hopen hierbij op jullie medewerking en steun!

De nieuwsbrieven leest u via deze link:

39e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
38e nieuwsbrief Katholiek Zaantreek Actueel - Gezinszondag 2 juni 
37e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
36e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
35e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
34e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
33e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
32e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
31e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
30e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
29e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
28e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
27e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
26e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
25e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
24e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
23e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
22e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
21e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
20e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
19e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
18e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
17e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
16e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel - met programma rondom Kerst
15e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
14e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
13e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
12e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
11e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
10e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
9e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
8e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
7e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
6e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
5e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
4e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
3e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
2e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
1e nieuwbrief Katholiek Zaanstreek Actueel  

Featured Image

Familiezondag 2 juni in Bonifatius

 

Familie Zondag  - 2 juni - St Bonifatiuskerk, Zaandam

Op zondag 2 juni a.s. wordt er in de Bonifatiuskerk voor de eerste keer een familiezondag georganiseerd!

De viering is voor iedereen die wil deelnemen aan het geloofsleven en de viering van de Eucharistie.

Jij bent er toch ook bij?

Met familiezondagen bouwen we samen aan onze geloofsgemeenschap en iedereen is van harte welkom!

Nodig ook vooral mensen in je omgeving uit om mee te gaan!

De Eucharistie is het thema van deze eerste familiezondag. Deze zondag is het namelijk Sacramentsdag, dus een mooie gelegenheid om hier dieper op in te gaan!

De dag begint om 10.00 uur met een familieviering in de kerk. Aansluitend, tot 13.00 uur is er een speciaal programma met ontmoeting, catechese, spelletjes/knutselen voor de kinderen en als afsluiting een gezellige lunch. Voor de lunch kunt u, als u wilt, iets lekkers mee nemen om met elkaar te delen.

Het programma bestaat uit activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen:

 • crèche voor kinderen van 0-4 jaar
 • activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar
 • activiteiten voor tieners / jongeren en volwassenen

Wij hopen ook jullie te ontmoeten op deze familiezondag! Iedereen is van harte welkom.

Featured Image

Familiezondag

Op zondag 2 juni a.s. zal er in de Bonifatiuskerk voor de eerste keer een familiezondag worden georganiseerd!
Deze dag begint om 10.00 uur met een familieviering in de kerk, waarbij het koor Trinity uit Haarlem komt zingen. Aansluitend zal er tot 13.00 uur een speciaal programma zijn, met o.a. ontmoeting, catechese, spelletjes/knutselen en als afsluiting een gezellige lunch.
Iedereen is van harte welkom! Voor de lunch vragen we iedereen die mee wil doen om iets lekkers mee te nemen, zodat we dit met elkaar kunnen delen.
Het thema van deze familiezondag is: de Eucharistie. Deze zondag is het namelijk Sacramentsdag, dus een mooie gelegenheid om hier dieper op in te gaan!
Er zal een speciaal programma aangeboden worden met activiteiten voor verschillende groepen:

crèche voor kinderen van 0-4 jaar

activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar

activiteiten voor tieners / jongeren en volwassenen

Wij hopen elkaar te mogen ontmoeten op deze speciale familiezondag!

Featured Image

Meepraten 2e fase synodale kerk

Uitnodiging

Op dinsdag 9 april is iedereen van harte welkom om aanwezig te zijn in de Mariakerk te Heemskerk om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen en mee te praten over de tweede fase. Deze tweede fase spitst zich toe op de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn’.

Er worden vier thema’s aangereikt  om over in gesprek te gaan:

 1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
 2. Vorming in een missionaire Kerk;
 3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
 4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat een ieder natuurlijk vrij om tijdens "het gesprek in de Geest van de synode"  in te gaan op andere onderwerpen die relevant zijn.

- Voor wie:                      alle parochianen in het dekenaat Zaanstreek-IJmond,

- Locatie :                       Mariakerk, Spoellaan 1 te Heemskerk

- Datum en tijdstip:         9 april 2024 aanvang: 19.30 uur

- Aanmelden:                  via e-mail: dekenaatzaanijmond@gmail.com of

via het secretariaat van de eigen parochie: odulphus@katholiekzaanstreek.nl

Indien gewenst kunt u meer aanvullend materiaal en informatie aantreffen via de onderstaande link:

op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden.

Wij hopen veel mensen te mogen begroeten op dinsdag 9 april in Heemskerk.

Deken dr. George Paimpillil

Featured Image

Uitnodiging meepraten 2e fase synodale kerk

Uitnodiging

Op dinsdag 9 april is iedereen van harte welkom om aanwezig te zijn in de Mariakerk te Heemskerk om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen en mee te praten over de tweede fase. Deze tweede fase spitst zich toe op de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn’.

Er worden vier thema’s aangereikt  om over in gesprek te gaan:

 1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
 2. Vorming in een missionaire Kerk;
 3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
 4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat een ieder natuurlijk vrij om tijdens "het gesprek in de Geest van de synode"  in te gaan op andere onderwerpen die relevant zijn.

- Voor wie:                      alle parochianen in het dekenaat Zaanstreek-IJmond,

- Locatie :                       Mariakerk, Spoellaan 1 te Heemskerk

- Datum en tijdstip:         9 april 2024 aanvang: 19.30 uur

- Aanmelden:                  via e-mail: dekenaatzaanijmond@gmail.com of

via het secretariaat van de eigen parochie: odulphus@katholiekzaanstreek.nl

Indien gewenst kunt u meer aanvullend materiaal en informatie aantreffen via de onderstaande link:

op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden.

Wij hopen veel mensen te mogen begroeten op dinsdag 9 april in Heemskerk.

Deken dr. George Paimpillil

Featured Image

Kruisweg bidden in Veertigdagentijd

In de Odulphuskerk wordt tijdens de 40 dagentijd elke zondagmiddag om 15.00 uur de kruisweg  gebeden. We beginnen a.s. zondag 18 februari t/m zondag 24 maart.

In de St.Bonifatiuskerk bidden we de kruisweg elke vrijdagmiddag om 16.00 uur.

Iedereen is welkom om de kruisweg (in de kerk uitgebeeld in staties) mee te bidden.

 

Bronvermelding bij foto Statie 1: Kerkfotografie.nl

 

Featured Image

Lotgenotencontact 'alleen zijn en ontmoeting'

Juist in de donkere wintermaanden zijn gevoelens van alleen-zijn en van eenzaamheid merkbaar.

Misschien heb je korter of langer geleden een geliefde verloren?

Misschien voel je je alleen, met feestdagen of op bijzondere momenten door het jaar heen.

Ieder mens ervaart af en toe gevoelens van alleen zijn of eenzaamheid in zijn of haar leven.

Juist op die momenten kan het geloof troost bieden en kracht geven, zoals in het gedicht van

Dietrich Bonhoeffer hieronder is te lezen.

In mij is duisternis,

bij U is licht;

Ik ben eenzaam,

maar Gij verlaat mij niet.

Als wij ons alleen-zijn delen, in ontmoeting met elkaar, vinden we licht en vriendschap bij anderen. Daarom nodigen pastoor George Paimpillil en pastoor Nico Kerssens u uit voor een lotgenotencontact op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in de pastorie van de H. Odulphuskerk aan de Dorpstraat 570 te Assendelft.

Kent u anderen die mogelijk iets aan voornoemde avond / ontmoeting hebben: geef het aan hen door zodat ook zij zich kunnen aanmelden.

U kunt zich aanmelden via e-mail of telefoon::

* odulphus@katholiekzaanstreek.nl / ' 075 6871206 (Ingrid van Lieshout, bereikbaar op dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend 9.00 - 12.30 uur)

Featured Image

Actie Kerkbalans 50 jaar

In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans want de Actie bestaat vijftig jaar!

Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen.

Heel graag willen we van betekenis zijn en blijven, voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, met verbindende activiteiten daaromheen. En we willen uitnodigend zijn voor iedereen! Maar dat alles kost geld.

Door vandaag te geven maken we de kerk van morgen mogelijk. Doe daarom ruimhartig mee aan de Actie Kerkbalans!

Featured Image

Actie Kerkbalans

In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans want de Actie bestaat vijftig jaar! Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen.

Heel graag willen we van betekenis zijn en blijven, voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, met verbindende activiteiten daaromheen. En we willen uitnodigend zijn voor iedereen! Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven maken we de kerk van morgen mogelijk. Doe daarom ruimhartig mee aan de Actie Kerkbalans!

Featured Image

Kerst Inn - 25 december

Op 1e Kerstdag is de Odulphuskerk geopend tussen 14.00 - 16.00 uur.

Scouting Assendelft is aanwezig om binnen te abseilen vanuit de hoge kerktoren naar beneden. Durf jij het aan?

Clara Bruins vertelt het verhaal over de levende kerststal van Sint Franciscus.

Kinderen mogen zich verkleden en plaatsnemen in de grote kerststal. Dat levert een unieke foto op!

Er klinkt kerstmuziek en er zijn diverse kerststallen te bewonderen.

Iedereen is van harte welkom!

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl