Voorganger: kapelaan Nico Kerssens.

Koor: Caeciliakoor.