Voorganger: pastor R. Casalod.

Koor: Caeciliakoor.