Voorganger: Pastor Matthé Bruins.

Koor: samenzang.