Featured Image

Kerstconcert Harmonie Tuindorp

Met kerstmuziek in verrassende arrangementen, maar ook prachtige concertwerken, zoals Compostela en een gepassioneerde tango.

Harmoniecorps Tuindorp (HCT) zet de traditie voort en geeft op vrijdagavond 15december een kerstconcert in de Kalverkerk in Zaandam.
Onder leiding van dirigent Bert Willemsen brengt HCT een afwisselend programma.

Naast kerstmuziek in diverse stijlen, waaronder A Happy Winter Holiday, Dashing through the snow en de Ukrainian Bell Carol wordt verder als groter werk het stuk Compostela van Thierry Deleruyelle uitgevoerd. In dit werk hoort u het vertrek, de tocht en de aankomst van de pelgrims met uiteindelijk de plechtige uitreiking van de Compostela (het pelgrimscertificaat).
Verder staan vrolijke werken als Postcard from Buenos Aires en RatatouilleSatirique van Eric Satie op het programma.

Een afwisselend concert wat u een avond laat genieten.
Kalverkerk, Kalf 162, 1509 BA, Zaandam
Aanvang 20.00 uur, open 19.30 uur. Toegang is gratis met een deurcollecte na afloop. Vooraf en in de pauze wordtkoffie en thee verkocht.
www.harmoniecorps.nl

Featured Image

Kerststallententoonstelling in de Petruskerk

Kerststallententoonstelling

In het jaar 1223 bouwde Franciscus van Assisie een levende kerststal.

“Ik wil dit jaar in Greccio Kerstmis vieren. Ga jij voor mij uit en doe precies wat ik je nu zeg. Ik wil namelijk de geboorte van het kind van Bethlehem zo gestalte geven, dat wij met onze eigen ogen kunnen zien in welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden hij ter wereld gekomen is, ik wil zien hoe hij daar lag in een kribbe op stro, tussen een os en een ezel.”

Het revolutionaire was dat Franciscus Jezus liet afbeelden als een gewoon kindje liggend tussen echte dieren in een omgeving die de onze zou kunnen zijn.

In die dagen werd Christus afgebeeld als de overwinnaar van de dood  die zetelend op de portalen van de kathedralen scheiding maakte tussen bokken schapen, de hemel of de hel. God was ver weg in een hoge hemel en onbereikbaar voor gewone mensen. Franciscus bracht de menswording van God dichterbij. God is mens zoals jij.

De Franciscanen verspreiden de kerststal over de hele wereld. En na een dip eind 20e eeuw zijn de kerststallen weer helemaal terug. En dit jaar is het dus 800 jaar geleden dat de eerste kerststal werd ingericht.

Monique van Santen, Peter en Nelleke Smit, Marianne de Beurs en Margreet Dekker hebben enorme verzamelingen kerststallen die vanaf zondagmiddag 10 december te zien zijn in de St. Petruskerk.

Deze zondag is er ook Kerstmarkt in Krommenie en vanaf 13 uur tot 15.30 uur zullen de koren Rotsvast en St. Caecilia en het Saens Harmonie Orkest kerstmuziek ten gehore brengen. Natuurlijk worden ook bekende kerstliederen samen gezongen en is er chocolademelk en glühwein.

Maandagavond 11 december om 20 uur is er in de Petruskerk een avond rond kerststallen wereldwijd. Pastor Matthé Bruijns neemt u mee naar de geboorteverhalen over Jezus en hoe deze een plaats hebben gekregen in de Kerststal.

Natuurlijk zullen we ook kerststallen uit de hele wereld bekijken en zien hoe de menswording van God vorm heeft gekregen in de eigen cultuur.

Van harte welkom.

Featured Image

Nieuwsbrief voor alle parochianen!

Elke gemeenschap brengt een eigen nieuwsbrief of parochieblad uit en deze kunt u vinden op de eigen pagina van deze website. Tevens is er een nieuw initiatief van de pastores en het kerkbestuur om allerlei informatie en activiteiten in de parochies op tijd mede te delen: de nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel.

Wilt u de nieuwsbrief elke week per email ontvangen?
Geef dan uw emailadres door via info@katholiekzaanstreek.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u zich wilt afmelden.

U kunt hiervoor informatie aanleveren per mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl. graag voor dinsdagmorgen voor verspreiding en publicatie op de vrijdag voor de aankomende week. Op deze manier hopen wij een goede communicatie in onze regio te bevorderen. Wij hopen hierbij op jullie medewerking en steun.

De nieuwsbrieven leest u via deze link:

13e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
12e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
11e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
10e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
9e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
8e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
7e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
6e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
5e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
4e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel
3e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
2e nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel 
1e nieuwbrief Katholiek Zaanstreek Actueel  

Featured Image

Geloven Nu

Op  de avond van de vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur tot 21.30 uur komt de groep Geloven Nu in de vergaderruimte van de Petrus bij elkaar. Met een groep van 5 tot 7 personen praten we over het geloof.

We beginnen met het aansteken van een kaars en een groepslid neemt de leiding bij het zingen van een lied. Verder heeft de cursusleider of een deelnemer in overleg met de cursusleider materiaal verzameld rond een bepaald thema. Afgelopen tijd hebben we het gehad over "pelgrimage naar Santiago de Compostella" en "theologie".

De groep is 10 jaar geleid door Marja Stronks-Room en vonden de bijeenkomsten in de Koog plaats. Ze vond het jammer dat er niet meer deelnemers waren. Door de sluiting van de kerk van de Martelaren van Gorcum is de groep naar Krommenie verhuisd en dat had een voordeel. De groep breidde met 3 mensen, allen uit Krommenie, uit. Voor de overige mensen uit de Zaanstreek is Krommenie best ver weg. Onze ICT vaardigheden zijn zodanig dat we het wel aandurven om u ook digitaal via Zoom uit te nodigen. De vaardigheden daarvoor hebben we in coronatijd opgedaan.

Eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 24 oktober en 28 november.  Aanmelden via Nicolette of email naar martelaren@outlook.nl

Nicolette Schouten

Featured Image

Ode aan Maria

Traditioneel binnen de katholieke kerk staat de maand oktober in het teken van het bidden van de rozenkrans; een ode aan Maria. Gezien de bijzondere belangstelling voor Maria wordt er in de Maria Magdalena kerk (‘Kalverkerk’) op zaterdagmiddag 21 oktober om 14.00 uur een prachtige muzikale ode gebracht aan Maria.

Er zullen Ave Maria’s gezongen worden van meerdere componisten, maar ook een Regina Caeli, een Sancta Maria en een Maria Mater Gratiae zullen niet ontbreken. Het wordt een reis door de tijd met heel diverse composities van Gregoriaans tot Herman Finkers.

Gratis entree; een vrijwillige bijdrage wordt na afloop van het concert op prijs gesteld. Hartelijk dank voor de donatie.

Tevens zal op elke dinsdagavond in oktober om 19.00 uur rozenkrans worden gebeden. Op elke eerste dinsdagavond van de maand vanaf 19.30 uur zal een Missionaire Parochie avond worden georganiseerd in de pastorie van de Maria Magdalena kerk. De eerstvolgende parochie avond zal op 6 november plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom.

Featured Image

Lichtjesavond 3 november

Ter herinnering aan wie we missen

De Raad van Kerken van Krommenie en Assendelft organiseert een Lichtjesavond op vrijdag 3 november tussen 17.00 en 21.00 uur op de begraafplaats aan de Eikelaan in Krommenie.

We denken aan hen van wie we afscheid hebben moeten nemen en die een lege plek hebben achtergelaten. In een rustige sfeer met licht en muziek worden namen genoemd en verhalen verteld.

Er is een stille tocht naar de begraafplaats met lichtjes. Ook wanneer u niet iemand heeft die hier begraven is kunt u een licht meenemen en op een gedachtenisplaats neerzetten. Vanwege de grote belangstelling kunt u  kiezen uit vier aanvangstijden. U dient hiervoor te reserveren.

Op de avond zijn er tegen een kleine vergoeding grafkaarsen te koop.

Startpunt van de bijeenkomst is het schoolplein van basisschool de Hoeksteen aan   de Eikelaan / Serooskerkestraat.

Reserveren kan vanaf 14 oktober via de website van de Petrusparochie onder het

kopje Lichtjesavond of via https://stpetrusparochie.eventbrite.nl/

Featured Image

Lichtjesavond op vrijdag 3 november

Ter herinnering aan wie we missen

De Raad van Kerken van Krommenie en Assendelft organiseert een Lichtjesavond op vrijdag 3 november tussen 17.00 en 21.00 uur op de begraafplaats aan de Eikelaan in Krommenie.

We denken aan hen van wie we afscheid hebben moeten nemen en die een lege plek hebben achtergelaten. In een rustige sfeer met licht en muziek worden namen genoemd en verhalen verteld.

Er is een stille tocht naar de begraafplaats met lichtjes. Ook wanneer u niet iemand heeft die hier begraven is kunt u een licht meenemen en op een gedachtenisplaats neerzetten. Vanwege de grote belangstelling kunt u  kiezen uit vier aanvangstijden. U dient hiervoor te reserveren.

Op de avond zijn er tegen een kleine vergoeding grafkaarsen te koop .

Startpunt van de bijeenkomst is het schoolplein van basisschool de Hoeksteen aan

de Eikelaan / Serooskerkestraat.

Reserveren kan vanaf 14 oktober via de website van de Petrusparochie onder het

kopje Lichtjesavond of via https://stpetrusparochie.eventbrite.nl/

Featured Image

Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn…

De titel van dit artikel is: Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn. Dat is ontmoeting, ons jaarthema, op de kleinste schaal. Met de ontkerkelijking lijken volle kerken eerder uitzondering dan regel te worden. Nu is het nog niet zo erg dat we al moeten zeggen: Er zijn er twee of drie… Maar, zeker in de zomer, is het soms niet meer dan 30 tot 50 mensen.

Wat mij betreft is dat niet zo erg. De boodschap van Jezus, het Evangelie, zal altijd blijven bestaan vanwege zijn diepe menselijkheid. In het begin waren de christelijke gemeenschappen ook kleine groepen. Deze gemeenschappen ontstonden uit een fascinerende ontmoeting met Jezus van Nazareth. Door contact met zijn woorden en verhalen vonden velen een hernieuwde zingeving en betekenis in hun leven, wat resulteerde in een diep mededogen voor anderen en een passie voor het rijk van God. Deze ontmoeting met Jezus staat ook nu centraal; bron van leven voor ieder van ons. En het is de manier om het geloof door te geven. Vanuit het pastoresteam organiseren we vele activiteiten om deze fascinerende ontmoeting met Jezus vorm te geven.

We weten ook van Jezus dat hij het traditionele beeld van religie uitdaagde. Hoewel hij de joodse geboden volgde, had hij ook de moed om de vastgestelde normen te trotseren. Dit werd geïllustreerd door zijn interacties met mensen zoals de vrouw beschuldigd van overspel en de Griekse vrouw die smeekte om haar dochter te genezen. Jezus benadrukt in deze ontmoetingen de waarde van goedheid en onvoorwaardelijke vergeving boven strikte naleving van de wet. Het zijn waarden die in onze wereld ook zeer nodig zijn. Goedheid en vergeving is waar onze wereld zo naar verlangt. Precies hierin vinden wij ook aansluiting met mensen om ons heen die worstelen met dezelfde vragen als wij: over zin en betekenis, geluk en waarde, angst en hoop. Goedheid en vergeving mogen wij meer over het voetlicht laten komen. Want deze waarden maken immers van onze gemeenschappen plekken om thuis te komen, te delen met elkaar, te leren van elkaar en zo te groeien als mens.

Met een nieuw werkjaar voor de boeg kunnen we ons afvragen waar onze focus moet liggen? Waar leggen we onze prioriteiten?  Ik denk dat het aan ons is om, samen met Paus Franciscus, opnieuw in de voetsporen van Jezus te treden. Laten we ons inspireren en leiden door Jezus' leer en filosofie, zoals de Bergrede. Misschien is het noodzakelijk om afstand te nemen van verouderde overtuigingen en creatief om te gaan met de kernboodschap van Jezus, zowel binnen als buiten de kerk, zodat kerk en samenleving elkaar weer vinden. Jezus bracht een boodschap van volledig leven, en dat kan niet beperkt worden door menselijke regels en ideologieën. Het gaat primair om de dagelijkse beoefening van het geloof. Zijn daden en woorden, die hoop en leven brengen, zijn vooral gericht op de vele kwetsbaren in de samenleving. In deze onrustige en vaak angstige tijden zijn we geroepen om liefde, empathie en verzoening in de praktijk te brengen. Ik wil die opdracht aan ieder van ons meegeven aan de hand van vijf speerpunten voor het nieuwe werkjaar:

  1. Laten we liefhebben, mededogen en vergeving op de eerste plaats zetten.
  2. Gemeenschapszin geeft ons toekomst: dus laten we ontmoeten, samenwerken en luisteren naar elkaar.
  3. En laten wij dit samenwerken steeds vormgeven vanuit kijken naar wat goed is, energie geeft of hoop aanwakkert.
  4. Mogen wij stilte weer de ruimte geven; het is de plek waar we onszelf en God ontmoeten. Waar we luisteren en rust, troost en bemoediging vinden.
  5. Mogen we een houding van hoop en verwachting aannemen en uitstralen. Dat betekent dat uitspreken van alles wat goed is. Dat is kijken met de ogen van de hemel; met het hart van Jezus; als tegengeluid tegenover de gelatenheid, de wanhoop en de angst in de wereld om ons heen.

Daar zal Ik in hun midden zijn…
Met die zin eindigt de zin waar ik mee begon. Daar mogen wij op vertrouwen; dat we niet alleen gaan, maar dat de Heer met ons gaat. We doen het samen!

Diaken Jeroen Hoekstra

Featured Image

Bijbelavond

Bijbelavonden rond Johannes

In het najaar organiseren we, voor allen die dat willen, vier avonden waarbij we uit het Johannesevangelie gaan lezen. Er lopen fraaie lijnen door dat evangelie die zelden wordt benoemd. Tegelijk zijn enkele verhalen in het evangelie heel geschikt om helder te krijgen hoe de gewijde schrijvers hun getuigenissen over Jezus en de mensen om Hem heen componeren, meenemend wat het Eerste Testament meegeeft.
De opzet van Yosé Höhne-Sparborth is niet te vertellen wat een tekst bedoelt, maar u helpen zelf te ontdekken wat de tekst doet. Het worden dus geen avonden met een preek of meditatie, maar gezamenlijke zoektochten. In de hoop, dat u zelf die leeswijzen kunt gebruiken ook voor andere teksten.
De avonden zijn:
woensdag   4 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 25 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 15 november 2023 vanaf 19.30 uur
woensdag 29 november 2023 vanaf 19.30 uur

Iedereen is van harte welkom! BELANGRIJK: breng allemaal een Bijbel mee!

Zie het affiche: BIJBELAVONDEN-okt_nov-2023

Featured Image

Bijbelavond

Bijbelavonden rond Johannes

In het najaar organiseren we, voor allen die dat willen, vier avonden waarbij we uit het Johannesevangelie gaan lezen. Er lopen fraaie lijnen door dat evangelie die zelden wordt benoemd. Tegelijk zijn enkele verhalen in het evangelie heel geschikt om helder te krijgen hoe de gewijde schrijvers hun getuigenissen over Jezus en de mensen om Hem heen componeren, meenemend wat het Eerste Testament meegeeft.
De opzet van Yosé Höhne-Sparborth is niet te vertellen wat een tekst bedoelt, maar u helpen zelf te ontdekken wat de tekst doet. Het worden dus geen avonden met een preek of meditatie, maar gezamenlijke zoektochten. In de hoop, dat u zelf die leeswijzen kunt gebruiken ook voor andere teksten.
De avonden zijn:
woensdag   4 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 25 oktober 2023     vanaf 19.30 uur
woensdag 15 november 2023 vanaf 19.30 uur
woensdag 29 november 2023 vanaf 19.30 uur

Iedereen is van harte welkom! BELANGRIJK: breng allemaal een Bijbel mee!

Zie het affiche: BIJBELAVONDEN-okt_nov-2023

Welkom bij onze parochies in de Zaanstad en Wormerland

Wij zijn gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde. Lees hier meer over ons.

Wij nodigen u van harte uit voor onze vieringen en activiteiten.

U kunt zich opgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt toegezonden. Stuur een mail naar info [ed] katholiekzaanstreek [punt] nl.

Neem vooral contact op als u vragen heeft.

Katholiek Zaanstreek is een samenwerkingsverband dat uit zeven parochiegemeenschappen bestaat.

Contact per mail
Zoekt u contact met een van onze gemeenschappen, gebruik dan het contactformulier.

Contact per telefoon
Voor telefonisch contact zie het kader rechts voor de telefoonnummers per parochie.

Assendelft
H. Odulpus: 075 687 1206

Koog aan de Zaan
H. Martelaren van Gorcum:
06 12182931

Krommenie
St. Petrus: 075 628 1208

Zaandam
St. Bonifatius: 075 6164807
H. Jozef: 06 3011 0590
H. Maria Magdalena ('t Kalf):
075 616 4855

Wormer
H. Maria Magdalena: 075 642 1216

Copyright: Katholiek Zaanstreek | Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

Website door: Webheld.nl