Voorganger: pastor A. Dijkers.

Koor: St. Caecilia.