Voorganger: pastor Matthé Bruins.

Koor: samenzang.